Jobbeurs voor jonge werkzoekenden

Een dertig jonge werklozen organiseren op 9 mei met steun van OCMW, VDAB, Voka en Unizo voor de tweede keer een jobbeurs in Lier. "Lier kampt met een hoog jeugdwerkloosheidscijfer. 265 jongeren onder de 25 jaar zijn werkloos. Vorig jaar vonden 25 jonge werklozen een job via de jobbeurs", zegt Marleen Vanderpoorten, OCMW-voorzitter (Open Vld).

De werkloosheid onder jongeren jonger dan 25 jaar bedraagt in Lier 21,3 procent. Lierse jongeren hebben het moeilijker dan in de regio Mechelen (19,3%) en scoren ook boven het Vlaamse gemiddelde (18,1%). De toename van de werkloosheid bij jongeren komt ook door het toegenomen aantal werkzoekenden van allochtone origine. "Omdat we vaststelden dat vooral laaggeschoolde jongeren onder de 25 jaar, momenteel zijn er dat 162, een risicogroep zijn bij het vinden van werk hebben we het project 'Missing Link' opgericht. Jaarlijks krijgen een dertig jongeren die nog niet rijp zijn voor de arbeidsmarkt begeleiding op maat zodat ze nadien een traject via VDAB of OCMW kunnen aanvatten", vertelt Vanderpoorten. Bovendien proberen OCMW en VDAB via de scholen jongeren die op school dreigen af te haken weer op de rails te krijgen.


De jobbeurs wil jongeren in contact brengen met werkgevers. De beurs met 33 werkgevers en vijf opleidingsstanden vindt plaats op 9 mei in Jeugdcentrum Moevement aan de Aarschotsesteenweg 1 Lier, van 13 tot 16 uur. (WAE)