Geen hondenlosloopzone aan Dungelhoeff, wel in landschapspark Pallieterland

Een archiefbeeld van spelende honden in een hondenweide ergens in het Vlaamse land. In de toekomst zal u zulke taferelen ook kunnen zien in landschapspark Pallieterland.
Baert Marc Een archiefbeeld van spelende honden in een hondenweide ergens in het Vlaamse land. In de toekomst zal u zulke taferelen ook kunnen zien in landschapspark Pallieterland.
Het is nu definitief: er komt dan toch geen hondenlosloopzone aan de Dungelhoeffsite in Lier. Dat heeft het Lierse schepencollege, na protest van omwonenden, officieel beslist. In de plaats daarvan zal de stad een hondenweide creëren in landschapspark Pallieterland.

De stad Lier heeft al één openbare hondenlosloopzone, aan de Beatrijslaan. Het stadsbestuur wou nu een tweede speelweide voor honden aanleggen, liefst dichter bij het centrum. Aanvankelijk had het schepencollege haar oog laten vallen op een stuk grond aan de Dungelhoeff, maar dat stootte op protest in de buurt. De buren vreesden allerhande vormen van overlast.

Omdat er onvoldoende draagvlak bestond voor een hondenweide aan de Dungelhoeff liet het college die plannen nu varen. In de plaats daarvan zal men nu een losloopzone ontwikkelen in landschapspark Pallieterland, meer bepaald in de Ouderijstraat. Omdat in de onmiddellijke omgeving van de site geen mensen wonen, zal in principe niemand hinder ondervinden. Nadeel is dan weer dat de toekomstige hondenweide een stuk verder van de stadskern zal komen te liggen.