Erfgoed wordt aan lot overgelaten

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN LIER

Onlangs kwam aan het licht dat de Zimmertoren, toch een van de Lierse trekpleisters, aan het wegrotten is na jaren verwaarlozing.
Marc Aerts Onlangs kwam aan het licht dat de Zimmertoren, toch een van de Lierse trekpleisters, aan het wegrotten is na jaren verwaarlozing.
Heel wat Lierenaars vinden het een grote schande dat onder meer de Zimmertoren, Sint-Gummaruskerk, Sint-Jacobskapel, Schaeckbert en Vleeshuis de voorbije legislatuur aan hun lot werden overgelaten. Volgens het stadsbestuur zijn er geen centen voor restauratie...

Koen Breugelmans (CD&V) vindt het een schande. "Aan de restauratie van de Sint-Gummaruskerk en Zimmertoren, onze belangrijkste toeristische trekpleisters, is de laatste zes jaar niets gebeurd. Wat de Sint-Gummaruskerk betreft heb ik elk jaar sinds 2013 bij de bespreking van het budget in de gemeenteraad de impact van deze beslissing aangekaart. Maar de verdere verloedering van de kerk, het verlies van toegestane subsidiëringsenveloppes en schadeclaims van architect en aannemer werden door het stadsbestuur weggelachen. In de plaats daarvan plaatste men rondom het gebouw hekken om voorbijgangers tegen vallende brokstukken te beschermen. Deze hekken staan er na 6 jaar later nog altijd! Maar er zijn nog voorbeelden: de restauratie van ontmoetingscentrum den Bril werd steeds maar uitgesteld zodat de overeengekomen restauratiekosten met de aannemer niet meer realistisch waren en het project nogmaals werd uitgesteld wegens té duur. De restauratie zal nu ten vroegste binnen enkele jaren kunnen starten."

Ook het Vleeshuis op de Grote Markt moet dringend extra steun krijgen.
David Legreve Ook het Vleeshuis op de Grote Markt moet dringend extra steun krijgen.

"Plastieken mammoet"

"Onlangs kwam ook de slechte staat van de Zimmertoren aan het licht maar volgens de burgemeester is er niets aan de hand! Ook het vroegere OCMW-gebouw aan de Heilige Geeststraat verkeert al decennia in slechte staat en kleinere dossiers vielen uit de boot. Geen centen, zegt het stadsbestuur? Maar voor een plastieken mammoet in het stadsmuseum was er dan wel snel geld beschikbaar."


Partijgenoot Dirk Janssens vult aan: "En dan hebben we het nog niet gehad over het Begijnhof, Unesco Werelderfgoed nota bene. De goed bedoelde constructie waarbij erfpachten aan particulieren worden verleend als zij voor de restauratie zorgen, is weinig succesvol. Samen met de kerkfabriek dient te worden bekeken hoe we de regelingen zo kunnen aanpassen dat het Begijnhof sneller gerenoveerd kan worden." Ook Stijn Coenen (CD&V) vindt dat de Lierse monumenten duidelijk beter verdienen. "We moeten ze meer in de kijker stellen, ook letterlijk. Een uitgekiend lichtplan, uiteraard met energiezuinige lampen, zou ook 's avonds meer uitstraling geven aan ons uniek erfgoed en bezoekers aanzetten om ook ná zonsondergang Lier te bezoeken."


"Op vlak van monumenten werden we geconfronteerd met enkele lijken die uit de kast zijn gevallen", zegt Rik Verwaest (N-VA). "Zo bleek de restauratie van de Sint-Gummaruskerk al een hele tijd verkeerd te lopen. De architect spande een proces in tegen de stad en dat moet eerst uitgesproken worden. Er komt een nieuw beheersplan. Wat de Zimmertoren betreft was er eind augustus een rondgang door de stadsdiensten, samen met Jos d'Haens, voorzitter van het Zimmertorencomité. Dit in functie van de opmaak van de nodige ramingen van de geplande werken", reageert Rik Verwaest, schepen van Erfgoed die op de derde plaats staat. (WAE)