Bouw brug en tunnel voor fietsostrade start maandag, prijskaartje van bijna 8 miljoen euro

De toekomstie fietsostrade in Lier.
Provincie Antwerpen De toekomstie fietsostrade in Lier.
Een aannemer start volgende week in Lier met de bouw van een fietsbrug en -tunnel voor de fietsostrade Antwerpen-Lier. Het project onder de ring en over de treinsporen kost bijna acht miljoen euro en zal eind 2021 klaar zijn.

De realisatie van de 12 kilometer lange fietsostrade F11 is volop aan de gang. “In de verdere realisatie van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier voorziet de provincie Antwerpen een vlotte verbinding tussen de Hockeyweg en het station van Lier. Om deze verbinding vlot en veilig te maken, komt er een fietstunnel onder de ring rond Lier (R16) tussen de twee sporenbundels”, legt Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit, uit.

“Daarnaast realiseren we een fietsbrug over de sporen langs de noordzijde van het station, dus over de spoorbundel vanuit Antwerpen. Ook de fietsostrade F16 Lier-Lint sluit aan op dit brug-tunnelcomplex.”

Af tegen eind 2021

De aannemer start het grote en technisch moeilijke karwei op 4 mei. In augustus 2020 staat het inschuiven van de fietstunnel onder de R16 op de planning. Nadien volgt de bouw van de brugpijlers zodat in juni 2021 de brugdelen geplaatst kunnen worden. Zonder tegenslag hoopt de provincie dit project tegen eind 2021 klaar te hebben. Op dat ogenblik zal niet de ganse fietsostrade klaar zijn, maar zal je wel vlot van Antwerpen naar Lier kunnen fietsen. De missing link die in Lier wordt gebouwd, zorgt voor een verkorting van zowat anderhalve kilometer.

“Dit project kost bijna 8 miljoen euro. De provincie Antwerpen investeert 4 miljoen euro in de bouw van de fietsbrug en –tunnel en kan op een cofinanciering van 4 miljoen euro van de Vlaamse overheid rekenen”, geeft Lemmens nog mee.

Grond

De bouw heeft heel wat voeten in de aarde. Voor de aanleg van het fietspad en de bouw van de tunnel moet de aannemer heel wat grond en materiaal vervoeren. Vooral in de eerste periode tot aan het bouwverlof zal het werfverkeer met vrachtwagens door onder andere de wijken Zevenbergen en Donk rijden.

Vervolgens bouwt de aannemer de fietstunnel naast de R16 en legt hij de weg naar de fietstunnel aan. Na het bouwverlof, in augustus 2020 tot juni 2021, werkt de aannemer verder aan de bouw van de brugpijlers.

Tijdens deze werken verlaten de vrachtwagens de Ring via de Donkweg om zo langs de Smedenstraat, Stijn Streuvelslaan en Ernest Claeslaan naar de werf te rijden.

Veel verkeershinder wordt niet verwacht. Wel zal tijdens een weekend in augustus het verkeer op de ring moeten worden onderbroken.