59 jonge fietsers krijgen pv

"In de maand januari hebben wij 4 controles uitgevoerd aan verschillende scholen in Lier. In totaal werden 291 fietsers gecontroleerd. 59 jongeren ontvingen een jongeren proces-verbaal omdat hun fietsverlichting niet in orde was", zegt communicatieverantwoordelijke Magalie Derboven.

"Deze jongeren zullen uitgenodigd worden om les te komen volgen over verkeersveiligheid. Elf jongeren kregen een onmiddellijke inning en er werd 1 proces-verbaal opgesteld voor een bromfiets die wettelijk niet in orde was", meldt Magalie Derboven.


"Tijdens de donkere maanden merken we op dat niet iedereen het belang inziet van fietsverlichting. Gezien worden in het verkeer is nochtans van levensbelang zeker bij voetgangers en fietsers. Wij doen graag nog eens een oproep: wees slim en laat je zien in het verkeer", aldus Magalie Derboven nog. (WAE)