"100 jongeren op het rechte pad gekregen"

HERMAN HAUQUIER EN TEAM VERRICHTEN 20 JAAR PRACHTWERK MET DE STAPPAERT

Herman Hauquier, oprichter en bezieler van De Stappaert.
Foto Legreve Herman Hauquier, oprichter en bezieler van De Stappaert.
20 jaar: zo lang al begeleidt Herman Hauquier met vzw De Stappaert jongeren die in moeilijkheden zitten. "Van een 200-tal jongeren tussen 16 en 25 jaar hebben mijn team en ik er 100 opnieuw op het juiste pad gekregen", zegt Herman fier. Dankzij Het Smolder, een onderdeel van De Stappaert, kon een twintigtal jonge moeders een nieuw en beter leven beginnen. "Mijn man werd ooit opgevangen door Herman. Als dank ben ik buddy van een jonge moeder", zegt advocate Sofie Van Wesemael.

Zowel de jongeren van De Stappaert als de jonge moeders van Het Smolder leven om verscheidene redenen aan de rand van de maatschappij. De Stappaert en Het Smolder zijn de geesteskinderen van Herman Hauqieur. Al 20 jaren zorgt De Stappaert voor de opvang van jongeren tussen 17 en 25 jaar die allerlei zware problemen hebben. "Weesjongeren, incestslachtoffers, een jongen van 18 jaar die thuis niet meer welkom is, thuislozen, alleenstaande zwangere jonge vrouwen of jonge moeders in uitzichtloze situaties: we geven al deze mensen in acute problemen opnieuw hoop, én de kans om stap voor stap terug op eigen benen in het leven te staan", zegt bezieler Herman Hauquier. "We krijgen steun van het OCMW, maar hebben ook een fantastisch team van mensen die de juiste professionele achtergrond hebben om de jongeren te helpen. Denk daarbij aan verpleegkundigen, een apothekeres, een advocate, psychologen, een vroedvrouw ..."


In 2010 werd Het Smolder opgericht voor meisjes tussen 18 en 25 jaar, die in verwachting zijn of een pasgeboren baby hebben en er alleen voor staan. "80 procent slaagt erin om terug een gelukkig leven te leiden", zegt Herman Hauquier. "Momenteel wonen er die jonge moeders elk op een appartementje. Ze worden begeleid door acht buddy's en ons team." Een van die buddy's is advocate Sofie Van Wesemael. Zij is om een speciale reden vertrouwd met De Stappaert. "Mijn man was een van de eerste gasten die door Herman Hauquier werden opgevangen. Het is dankzij hem allemaal goed gekomen en mijn man en Herman hebben nog altijd een heel goede band. Wij willen daarom iets terug doen voor deze schitterende werking", vertelt Sofie.

Twee vrijwilligsters in Het Smolder: manusje-van-alles Ann Vanderschaeghe en buddy Sofie Van Wesemael.
Foto Marc Aerts Twee vrijwilligsters in Het Smolder: manusje-van-alles Ann Vanderschaeghe en buddy Sofie Van Wesemael.

Te vroeg geboren

"Zeven jaar geleden werd Het Smolder opgericht en ze vroegen vrijwilligers. Ik stapte mee in het project om jonge moeders te helpen en werd 'buddy'. Het 23-jarige meisje dat ik help, is gevlucht uit het Afrikaanse Eritrea en kwam hier moederziel alleen aan. Ze verzeilde helaas in een heel moeilijke situatie en werd zwanger. Ik heb haar begeleid tijdens de zwangerschap en de bevalling. Het kindje werd te vroeg geboren en moest lang in het ziekenhuis blijven. Alle basiszaken heb ik moeten uitleggen. 'Mijn meisje' wist niet dat ze het kindje officieel moest gaan aangeven, ik ben met haar meegegaan. Ze volgt nu Nederlandse les en ik help haar met alledaagse dingen. Haar baby is vier maanden. De twee andere jonge moeders hebben ook kindjes. Een jonge vrouw is opnieuw zwanger. Dit was helemaal niet gepland en we zullen ook haar hiermee helpen", vertelt Sofie.

Oproep

Ann Vanderschaeghe is dan weer manusje-van-alles in Het Smolder. "Onze acht buddy's kunnen zo ook al eens afwisselen, want wij hebben zelf ook allemaal een fulltimejob en kinderen. Maar we doen dit heel graag, want het geeft zoveel voldoening. Gemiddeld blijven de jonge moeders een jaar bij ons wonen en in die periode zoeken we woonst en werk voor hen en een crèche voor hun kindje", vertelt Ann. Ann Vanderschaeghe doet een warme oproep voor vrijwilligers. Zij kunnen zich aanmelden via info@destappaert.be