POLL. Natuurpunt is tegen de komst van het Lidl-project. Wat is uw mening?

Een 3D-beeld van het project langs de Affligemsestraat.
Lidl Een 3D-beeld van het project langs de Affligemsestraat.
Nadat de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een Lidl met 32 appartementen werd ingediend bij de gemeente is de lokale afdeling van Natuurpunt in actie geschoten. Zij kanten zich volledig tegen het project op die locatie.

Nog tot en met 3 maart loopt het openbaar onderzoek voor het project langs de Affligemsestraat. Tijdens deze periode kunnen tegenstanders bezwaren indienen. Na afloop van het openbaar onderzoek zal het college van burgemeester en schepenen moeten oordelen of ze al dan niet een omgevingsvergunning afleveren.

Poll

Bent u voor of tegen de komst van het project op deze locatie?

  • Voor 47%
  • Tegen 53%

Kostbare natuur

Natuurpunt is tegen het project op die locatie en roept op om massaal bezwaren in te dienen. Voorlopig staat de teller sinds 3 februari volgens het omgevingsloket op zes publieke bezwaarschriften. Natuurpunt is overigens van mening dat de gemeente de supermarkt niet nodig heeft. Er werd door de natuurvereniging een lijst van twintig punten opgesteld die gebruikt kunnen worden in het bezwaarschrift. Samengevat zijn er drie grote peilers terug te vinden. “Het gebied mag beschouwd worden als een bos waarbij veel bomen overigens ouder dan 22 jaar zijn”, wordt een eerste peiler verwoord. “Hierdoor is een boscompensatievoorstel verplicht, maar de aanvrager poogt deze verplichting te omzeilen. Daarnaast is de vegetatie verboden te wijzigen en een Europese habitat aangezien het projectgebied omschreven staat als ‘complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen’.”

Wateroverlast

Daarnaast maakt natuurpunt zich zorgen voor eventuele wateroverlast. “Het gaat om een gebied met een middelgroot overstromingsrisico. In 2010 was er hier nog wateroverlast. Het residentieel gedeelte ligt in effectief overstromingsgevoelig gebied en de supermarkt deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Daar komt nog bij dat de waterbuffer op het middenplein in grondwaterstromingsgevoelig gebied ligt met een overstort richting riolering waardoor de riolering snel extra belast zal worden bij hevige regenval.”

Verkeersproblemen

Tot slot zullen er zich volgens Natuurpunt ook verkeersproblemen voordoen. “Het voorzien van 120 semi-publieke parkeerplaatsen extra pendelverkeer aantrekken. De gemeente voorzag om dit tegen te gaan al betalend parkeren. Door de grote gratis parking zal het verkeer in pieken opnieuw verhogen en dit samen met het extra verkeer van de supermarkt. In de aanvraag worden geen maatregelen opgenomen zoals bijvoorbeeld slagbomen of blauwe zone. Zowel overheid als aanvragen dreigen hierdoor grip te verliezen op het parkeerbeleid in de stationsomgeving.”

De volledige lijst van twintig punten met de uitgebreide uitleg is terug te vinden op zowel de website als de Facebook-pagina van Natuurpunt Liedekerke.
2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Liliane Vandenvelde

    Neen richting Denderleeuw maar wel omgeving van heuvelkouter.

  • sandra van belle

    Een Lidl in de buurt zou wel leuk aijn maar waarom daar ? Misschien beter een beetje opschuiven richting Denderleeuw.