Ontwikkelaars voorzien 32 appartementen en Lidl langs Affligemsestraat, schoolpersoneel Knipoog mag er gratis parkeren

Een beeld over hoe de Lidl er zou kunnen uitzien.
Unicas Een beeld over hoe de Lidl er zou kunnen uitzien.
Een van de ontwikkelaars die een Lidl en appartementen willen bouwen langs de Affligemsestraat heeft meer uitleg gegeven over de plannen die ze hebben. Zo worden volgens het huidige plan 32 appartementen voorzien, verspreid over twee blokken. Ook de mobiliteitsstudie werd toegelicht.

Niet de appartementen maar de Lidl zal de grootste impact hebben op het verkeer in de stationsomgeving. “De bijkomende appartementen op zich zullen tijdens de ochtendspits maximum zes autoverplaatsingen met zich meebrengen”, vertelt Geert Vercruysse, verkeerskundige en landschapsarchitect bij studiebureau Vectris. “Dat cijfer konden we berekenen op basis van telling die uitgevoerd werden bij al gerealiseerde projecten. Daarnaast leverde Lidl ons ook cijfermateriaal over metingen die ze zelf uitvoerden. Het gaat dus om een onderbouwde prognose. Hier blijkt dat de winkel tijdens de ochtendspits 42 autoverplaatsingen teweegbrengt en 75 tijdens de avondspits.”

Ook de impact de verkeerslichten aan het kruispunt met de Muilenstraat werd nagekeken. “We berekenden de nieuwe cyclusduur”, gaat Vercruysse verder. “Dat is dus de tijd dat nodig is om zowel het groene, oranje als rode licht te laten passeren. Met de voorgaande cijfers zou die op 66 seconden komen, terwijl de standaardmaat tussen 60 en 120 moet liggen. Voor het project Treenity werd hiervoor ook een studie uitgevoerd. Als we beiden samen leggen komen we aan een cyclusduur van 67 seconden.”

Het project zou hier links langs de Affligemsestraat komen en geeft uit aan de Oude Muilenstraat.
Mozkito Het project zou hier links langs de Affligemsestraat komen en geeft uit aan de Oude Muilenstraat.

Gratis parking

Het ontwikkelen van de site gaat uit van Nero, Unicas, ION en Retail Property Development (RPD). “Negen jaar geleden begon de zoektocht in Liedekerke al naar plaatsen waar zaken mogelijk zijn”, legt Philippe Vanderpoorten van RPD uit. “Daarbij is Treenity ook gegroeid tot wat het nu is. We hebben voor het nieuwe project overleg gepleegd met het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV), de stedenbouwkundige ambtenaar van de gemeente en de buren waaronder basisschool Knipoog. Daaruit blijkt vooral dat het schoolpersoneel moeilijk parking in de buurt vindt. Het schoolpersoneel mag zich daarom gratis op de site parkeren. Daarnaast komt een parking onder de winkel, een bezoekersparking voor de de appartementen en ook plaatsen voor elektrische wagens.”

De voorziene wadi en fluvioblokken moeten bijdragen tot de waterhuishouding.
Unicas De voorziene wadi en fluvioblokken moeten bijdragen tot de waterhuishouding.

Waterhuishouding

Volgens de huidige plannen wordt een Lidl van 2.580 vierkante meter voorzien, samen met 32 appartementen die verspreid worden over twee blokken. “Nee, het zal niet even groen blijven”, weet Vanderpoorten. “Maar we zullen alles zo respectvol mogelijk ontwikkelen. Zo denken we bijvoorbeeld ook aan groendaken om daktuinen te creëren. Een eerste bezorgdheid was de aanwezigheid van een beek, maar bij de werken aan het station gebeurden al grote investering met betrekking tot de waterhuishouding. De Vlaamse regering bevestigde ons dat het momenteel niet meer om risicogebied gaat. Daarnaast komt de winkel op kolommen, worden er wadi aangelegd en zal de verharding gebeurde met fluvioblokken. Die laatste is een Belgische uitvinding om regenwater onder de steen te bufferen en langzaam af te geven aan de ondergrond.”

Een eerste infovergadering voor de naaste buren vond al plaats in het Parochiehuis. Een grotere infomarkt voor alle geïnteresseerden zal op 1 oktober tussen 19 uur en 21 uur plaatsvinden in GC Warande. 
2 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Dominique De Becker

    En voor wie zullen deze appartementen gebouwd worden? Juist voor kapitaalkrachtige mensen met een mooie wedde of dik pensioen. Ik heb eens geïnformeerd voor de appartementen van het Treenity project en voor een appartement met 3 kamers vragen ze € 375.000! Daarvoor heb je in Liedekerke al een prachtige woning met tuin en alle comfort...

  • frank stichelmans

    De gemeente zou beter een de fabriekstraat hernieuwen de bovenkant van de fabriekstraat is rampzalig de schepen hebben al 7j beloofd dat het zou heraangelegd worden, maar er is nog altijd niets van gekomen . De appartement blokken dat kan wel op een paar maanden beslist worden . Er word geen rekening gehouden met de liedekernaar die in rampzalig straaten woont.