N-VA stelt extra steunmaatregelen voor ondernemers, handelaars en horecazaken voor

Illustratiebeeld.
Mozkito Illustratiebeeld.
De Liedekerkse N-VA-fractie heeft tijdens de jongste (virtuele) gemeenteraad enkele voorstellen gedaan om lokale handelaars en ondernemers te steunen. De partij wilde ook vragen om de huur van gemeentelijke gebouwen voor verenigingen te laten vallen, maar het bestuur kondigde voor de gemeenteraad al aan dit dit te zullen doen.

“Ook in onze gemeente ondergaan mensen, maar ook bedrijven en verenigingen de gevolgen van de coronacrisis”, luidt het in een persbericht. “Er worden grote inspanningen van iedereen gevraagd, maar iedereen die de gevolgen van de maatregelen draagt moet kunnen rekenen op de solidariteit van onze gemeenschap. Wij stellen daarom een aantal economische en sociale maatregelen voor die het gemeentebestuur kan nemen om de impact op ondernemingen en verenigingen draaglijker kan maken.”

N-VA stelt daarnaast voor om ondernemers een extra premie van 500 euro te geven en een vrijstelling van één of meerdere belastingen die de gemeente int te geven. Daarnaast stellen ze voor om zes bedelingen van reclamedrukwerk vrij te stellen van belasting. Naar het voorbeeld van tal van andere gemeenten ziet N-VA ook voordeel in het verdelen van een handelaars- en horecabon onder de inwoners en tot slot wil de partij handelaars en horeca-uitbaters de kans geven hun sluitingsdag te verplaatsen en het verlaten van het sluitingsuur.

Bedenkingen

De voorstellen werden op de gemeenteraad zelf niet behandeld door het bestuur. “Volgens het nieuw huishoudelijk reglement werd de vraagstelling te laat ingediend”, verklaart burgemeester Steven Van Linthout (CD&V). “Er was bijgevolg niet genoeg tijd om de vragen te laten onderzoeken. We hebben ons wel voorgenomen de voorstellen op de het college te behandelen. Persoonlijk stel ik mij wel enkele vragen en dan vooral over het kostenplaatje. Hoe moet een technisch werkloze zich voelen met de zeventig procent van zijn loon terwijl handelszaken zo’n premies krijgen? Volgens mij gaan we na de crisis ook meer klanten bij het OCMW krijgen en ik leg dan liever op voorhand voor deze mensen al een buffer aan. Het zijn persoonlijke bedenkingen waarmee ik de voorstellen zeker niet afwimpel. We nemen ze mee naar het college, maar zullen tijd nodig hebben te bekijken wie wat krijgt en hoeveel die krijgt.”