N-VA dient klacht in tegen samenstelling GECORO wegens mogelijke belangenvermenging

Schepen Dirk Lodewijk (sp.a) wenst zelf niet dieper in te gaan op de situatie.
Mozkito Schepen Dirk Lodewijk (sp.a) wenst zelf niet dieper in te gaan op de situatie.
N-VA Liedekerke legt bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur klacht neer tegen de ledensamenstelling van de GECORO die door de gemeenteraad werd goedgekeurd. N-VA betwist de onafhankelijkheid van de leden. “Er is onvoldoende motivering en er is sprake van belangenvermenging”, klinkt het.

N-VA Liedekerke vecht de beslissing over de samenstelling van de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) die op de jongste gemeenteraad werd goedgekeurd aan bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. “Wegens onder andere onvoldoende motivering en belangenvermenging”, luidt het in een persbericht. “Ruimtelijke ordening is een gevoelig beleidsdomein voor belangenvermenging. Door de opmaak van plannen worden gronden meer of minder waard. Meestal zijn er ook grote sommen geld mee gemoeid. We willen daarom sluitende garanties dat de GECORO correct is samengesteld.”

De GECORO is een orgaan dat advies geeft over plannen die betrekking hebben op ruimtelijke ordening. Deskundigen zetelen in het orgaan, maar ook mensen uit maatschappelijke geledingen zoals bijvoorbeeld werknemers, werkgevers, zelfstandigen en lokale natuurverenigingen. De GECORO moet na de installatie van een nieuwe gemeenteraad opnieuw samengesteld worden.

Berdien Van Den Abeele (N-VA)
Mozkito Berdien Van Den Abeele (N-VA)

“Geweerd zonder motivatie”

In februari werden de verschillende geledingen die vertegenwoordigd moeten worden al vastgelegd. “Op de gemeenteraad van mei bleek de samenstelling in strijd te zijn met de genderpariteit”, klinkt het bij N-VA. “Een groot deel van de leden was bovendien personeelslid van de gemeente of bestuurslid bij een meerderheidspartij.” Fractieleider Berdien Van Den Abeele kaartte dit aan en het punt werd uitgesteld. Deze maand kwam het punt opnieuw naar de gemeenteraad. “Maar nog altijd zijn acht (plaatsvervangende) kandidaten (gewezen) personeelsleden van de gemeente of bestuurslid bij een meerderheidspartij”, zegt Van Den Abeele. “Drie nieuwe kandidaten hadden zich gemeld, maar werden geweerd. Toch hadden zij voldoende expertise en waren ze op geen enkele manier gebonden aan de werking van de gemeente. Het bestuur kreeg de kans drie onafhankelijke inwoners te laten zetelen, maar ze werden geweerd zonder geldige motivatie.”

Schending beroepsgeheim

Het punt leidde tot discussie op de gemeenteraad. Berdien gaf aan dat in de wet staat dat personeelsleden indien mogelijk geweerd moeten worden. “U heeft de kans, maar u doet het niet”, sprak ze. Dirk Evenepoel (sp.a), schepen voor Ruimtelijke Ordening, gaf aan dat het om gepensioneerde werknemers gaat die ook nog eens een pak ervaring hebben. “Hij ging bovendien zijn boekje ver te buiten door te zeggen dat hij de kandidaten persoonlijk kent omdat ze nu en dan bij hem over de vloer komen bij het ABVV waar hij bediende is”, zegt Berdien. “Hij is gebonden aan beroepsgeheim en daarnaast doet de uitspraak vermoeden dat de kandidaten geweerd werden omdat ze mogelijk bijstand nodig hadden van hun vakbond.”

Dirk Lodewijk zelf geeft aan niet dieper in te willen gaan op de situatie. “De huidige leden zijn allemaal competente mensen”, geeft hij mee. “Er waren er inderdaad nog anderen, maar de plaatsen zijn beperkt. En over de schending van het beroepsgeheim stel ik mij vragen. Ik heb geen enkele naam vernoemd of geen verwijzingen meegedeeld. Berdien heeft wel het volledige C.V. van die mensen voorgelezen en dat is voor mij meer schending van het beroepsgeheim.” 
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.