Gouverneur vernietigt beslissing over samenstelling Liedekerkse Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening)

Gouverneur Lodewijk De Witte (sp.a)
Vertommen Gouverneur Lodewijk De Witte (sp.a)
Gouverneur Lodewijk De Witte (sp.a) heeft de samenstelling van de Gecoro in Liedekerke vernietigd. De samenstelling van het adviesorgaan werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van september, maar N-VA diende klacht in tegen het besluit. De Witte oordeelt dat vier zaken niet correct zijn. Het gemeentebestuur gaat bekijken hoe ze dit verder gaan behandelen.

De samenstelling van de Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) werd op de gemeenteraad van september behandeld en goedgekeurd door de meerderheid. Oppositiepartij N-VA kon zich met bepaalde punten evenwel niet verzoenen en diende klacht in bij de gouverneur. Hij heeft nu de gemeenteraadsbeslissing over de samenstelling vernietigd. Een eerste reden is het feit dat dit agendapunt tijdens de open zitting behandeld werd, terwijl dit in besloten zitting dient te gebeuren om de privacy van de kandidaten te waarborgen. Daarnaast zijn er ook niet voldoende geledingen vertegenwoordigd in de Gecoro. Het minimum voor Liedekerke ligt op vier, maar tijdens de gemeenteraad van februari werd dit aantal op vijf vastgelegd. Bij de beslissing van september ontbreekt de geleding van landbouwers.

Een derde punt is het ontbreken van de verplichte uitdrukkelijke motivering van een beleidsbeslissing. In het besluit van september wordt niet meegedeeld waarom twee van de twaalf kandidaten niet weerhouden worden en waarom sommige kandidaten effectief lid worden en andere plaatsvervangend lid. Ook waarom de voorkeur aan de uiteindelijk voorgedragen kandidaten wordt gegeven wordt niet formeel gemotiveerd.

Ambtenaren weren

N-VA was ook van oordeel dat ambtenaren van het lokale bestuur geen deel konden uitmaken van de Gecoro wegens mogelijke partijdigheid. Voor de gouverneur is dit geen aanleiding om de gemeenteraadsbeslissing over de samenstelling te vernietigen. Dat is ook zijn oordeel over het feit dat twee kandidaten bestuurslid zijn bij meerderheidspartij CD&V. Volgens De Witte mogen enkel leden van het college of de gemeenteraad niet zetelen. Wel is hij van oordeel dat gemeentelijke ambtenaren vroeg of laat een gemeentelijk standpunt kunnen vertegenwoordigen of zelfs verdedigen. Dit kan volgens hem een schijn van partijdigheid wekken. Volgens de gouverneur is het daarom best ambtenaren die betrokken zijn bij de opmaak van ruimtelijke plannen te weren uit de Gecoro. Bij uitbreiding geldt dit voor hem ook voor alle personeelsleden in het algemeen, wat de goede werking en onafhankelijkheid van het adviesorgaan alleen maar ten goede komt. Berdien Van Den Abeele laat weten dat deze raad die De Witte aan het college geeft een zeer belangrijk punt is voor haar fractie.

Beroep

De gemeente kan binnen de zestig dagen een beroep of verzoek tot schorsing indienen bij de Raad van State. “Voorlopig ben ik nog niet op de hoogte, maar dit zal zeker aan bod komen tijdens het eerstkomende college van burgemeester en schepenen”, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Dirk Lodewijk (sp.a). “Ofwel komt dit terug naar de gemeenteraad, ofwel gaan we in beroep. Maar ik kan mij hier voorlopig dus nog niet over uitspreken.” 
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.