Nieuwe waterbeheersingswerken in de steigers

Er staan een aantal nieuwe waterbeheersingswerken in de steigers in Lichtervelde. Op korte termijn pakt de gemeente in samenwerking met de verkavelaars de Waterhoensbeek aan, die via de Peperstraat naar de Zwanebeek loopt. Overtollig water zal er gebufferd worden in ondergrondse kokers en in de groenzone van de nieuwe verkaveling in de Olmenlaan, Beukenlaan en Eikenlaan. Op langere termijn staan twee projecten op stapel in samenwerking met de provincie. In de loop van 2019 komen er twee nieuwe gecontroleerde overstromingsgebieden op respectievelijk de Drielindenbeek en de Huwijnsbeek. Beide gebieden samen zullen bijna 20 miljoen liter water kunnen bufferen en moeten ervoor zorgen dat overtollig water vertraagd naar het centrum loopt. Eerder deze legislatuur werden er ook al bufferbekkens op de Kasteelbeek en op de eerder genoemde Drielindenbeek geopend, terwijl ook de buffering van de grachten langs de E403 aan de Fonteinestraat aangepakt werd. "De strijd tegen wateroverlast blijft een topprioriteit voor ons", zegt schepen van Openbare Werken Jos Goethals (CD&V). "Alles kadert in een breder hemelwaterplan rond waar en hoe we water kunnen ter plaatse houden, infiltreren, bufferen en vertraagd afvoeren." (SVR)