"Verkaveling zal helpen tegen wateroverlast"

Naar aanleiding van een aantal geplande oeververstevingswerken bij de Muizeveldbeek, heeft gemeenteraadslid Brand Perneel (N-VA) een lans gebroken voor meer controle van de waterhuishouding in Lichtervelde. Het raadslid vroeg zich af wanneer het spaarbekken op de Drielindenbeek er komt, en hij maakte zich ook zorgen over het water bij de tekomstige verkaveling in de Leysafortstraat. Schepen van Openbare Werken Jos Goethals (CD&V) stelde hem gerust: "Wat het spaarbekken betreft, de grondverwervingen zijn lopende en we hopen volgende maand op een doorbraak. Wat de Leysafortstraat betreft, ik verzeker u dat we samen met de dienst Waterlopen de plannen ten gronde bekeken hebben. Het water zal sowieso afgevoerd worden richting ring, niet richting centrum. Bovendien krijgt de verkaveling een buffercapaciteit van 42 liter per vierkante meter, regenputten niet meegerekend. De gevreesde 'verharding' zal Lichtervelde dus zelfs helpen beschermen tegen wateroverlast." (SVR)