Zwaarst getroffen woonzorgcentra in Leuven: 20 overlijdens en 40 besmettingen

Woonzorgcentrum Remy Edouard in Leuven, waar de bewoners van woonzorgcentrum Booghuys momenteel verblijven in afwachting van de nieuwbouw.
Vertommen Woonzorgcentrum Remy Edouard in Leuven, waar de bewoners van woonzorgcentrum Booghuys momenteel verblijven in afwachting van de nieuwbouw.
Uit de tests die vorige week vrijdag afgenomen werden van de bewoners van de Leuvense woonzorgcentra Booghuys en Edouard Remy, blijkt dat 40 onder hen besmet zijn door het coronavirus. Het dodental in beide woonzorgcentra is inmiddels opgelopen tot vijftien in het Booghuys en vijf in Edouard Remy. Alle medewerkers werden ook getest op covid-19. 95% van hen testte negatief op het virus.

Woonzorgcentrum Booghuys was een van de woonzorgcentra in onze regio dat testkits van de overheid heeft ontvangen. Alle bewoners werden vrijdag getest en de resultaten zijn nu bekend. In het Booghuys zijn twaalf bewoners besmet, in Edouard Remy 28. “Nu we weten wie van de bewoners besmet is en wie niet, zullen we beide groepen scheiden in aparte cohortes”, stelt Brenda Carrière, preventieadviseur van Zorg Leuven. “Overeenkomstig de nieuwe richtlijnen die we enkele dagen terug van de overheid ontvingen, zullen besmette personeelsleden de keuze krijgen tussen ofwel zeven dagen thuis in quarantaine verblijven ofwel op een COVID-afdeling werken.” Er zijn geen plannen om besmette bewoners naar een ziekenhuis over te brengen.

Personeel

Alle medewerkers van Booghuys en Edouard Remy werden ook getest op covid-19. 95% van hen testte negatief op het virus.“Dit bemoedigend resultaat bevestigt dat we een lijn getrokken hebben die ons kan helpen om deze onzichtbare vijand buiten te houden. Dankzij onze aanpak, met het nodige beschermingsmateriaal, het reeds voorafgaandelijk gericht testen door onze coördinerend raadgevend arts (CRA) en de dagelijkse inspanningen van al onze medewerkers in al hun functies, heeft het virus geen vrij spel gekregen. We zijn er zo in geslaagd om verdere besmettingen tegen te gaan en de beste zorgen te organiseren voor onze bewoners. Hier kunnen we ook rekenen op grote solidariteit vanuit onze ziekenhuizen wat betreft kennisdeling en expertise. De genomen maatregelen die we met grote precisie invoerden, samen met de permanente bijsturing van onze artsen, hebben geresulteerd in een afvlakking van de curve binnen onze kleine leefgemeenschap.” zegt voorzitter Bieke Verlinden.

Dodental

Het dodental in beide woonzorgcentra is sinds vorige week wel hoog opgelopen. Er zijn 15 van de 72 bewoners uit Booghuys overleden en 5 van de 181 bewoners van Edouard Remy. Afgelopen donderdag was dat nog respectievelijk elf en twee. “Er is ook goed nieuws te melden. Enkele van de besmette bewoners zijn inmiddels weer aan de beterhand, wat een hele opsteker is voor het personeel dat op die manier beloond wordt voor zijn goede zorgen”, aldus Carrière.

Inspanningen

Zorg Leuven is er zich van bewust dat de resultaten een foto zijn van afgelopen vrijdag, en zullen hun inspanningen nauwlettend verder blijven zetten. “Dat verwachten we, als zorginstelling, ook van iedereen die zijn hart heeft bij onze bewoners en hun zorgverleners. We kunnen niet anders dan de oproep van experten, ministers en lokale bestuur om de maatregelen op vlak van handhygiëne en physical distancing vol te blijven houden, kracht bij zetten. Ook wij, zorgverleners, blijven naast onze werkuren in ons kot om de bewoners te beschermen en verder te kunnen helpen. Onze grootste hulp is dat iedereen daar samen mee een inspanning voor blijft leveren.” besluit Bieke Verlinden.

Verzorgers rusthuis Booghuys
Booghuys Verzorgers rusthuis Booghuys