Wijnpersgebouw wordt gerestaureerd

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde het definitieve ontwerp voor de restauratie van het oude Wijnpersgebouw in Leuven goed. Het historische Wijnpersgebouw deed dienst als plaats waar de wijn geperst werd in de tijd dat er in het Leuvense nog wijnbouw bestond. Momenteel is het gebouw geïntegreerd in het domein van de provinciale school 'De Wijnpers'. Omdat het gebouw niet geschikt is voor onderwijs staat het al ongeveer een tiental jaar leeg. (ADPW)