Voorrang voor fietsers in Brusselsestraat

De stad Leuven heeft in samenspraak met de politie beslist om de voorrang van rechts in de Brusselsestraat in Leuven aan te passen. Het gaat meer concreet over het gedeelte tussen de Fonteinstraat en de Blauwe Hoek. Verkeer dat uit de Pelgrimstraat, Wagenweg en Kruisstraat komt, moet vanaf nu voorrang verlenen aan fietsers die in de Brusselsestraat rijden.

In tegenstelling tot gemotoriseerd verkeer mogen fietsers immers wel tegen de rijrichting in rijden in de Brusselsestraat. Dat veroorzaakt vaak gevaarlijke situaties omdat bestuurders van wagens die de Brusselsestraat oprijden vanuit de zijstraten geen fietsers vewachten die van links komen.


Vanaf nu hebben die fietsers dus voorrang op het andere verkeer, ook als ze in de tegengestelde richting rijden. De stad Leuven zal nu de nodige signalisatie aanbrengen om de gewijzigde verkeersregels duidelijk te maken aan de bestuurders. Het stadsbestuur laat ook weten dat er fietssuggestiestroken aangebracht zullen worden in de straat om extra te benadrukken dat fietsers in beide richtingen mogen rijden in de Brusselsestraat.


Eerder maakte de stad al bekend dat het laatste deel van de Brusselsestraat heraangelegd zal worden, maar het eerste deel - tussen de Kapucijnenvoer en Blauwe Hoek - niet.


De gewijzigde verkeersregels moeten echter tegemoetkomen aan de bezorgdheid van de buurtbewoners over de veiligheid van fietsers in het eerste deel van de drukke straat. Ook Groen en N-VA vroegen al maatregelen en stelden voor om meteen ook het eerste deel van de Brusselsestraat opnieuw aan te leggen. De stad ziet dat niet zitten omdat dat deel van de straat mee onder handen genomen wordt bij de uitvoering van het dossier van de Hertogensite. (BMK)