Veroordeelde agenten ook intern gestraft

MANNEN ZIJN VAN STRAAT GEHAALD EN KREGEN EEN FUNCTIE OP BINNENDIENST

Agent D.P.
Patrick Vertommen Agent D.P.
De twee Leuvense agenten die net veroordeeld werden tot 10 maanden cel met uitstel voor slagen aan een minderjarige arrestant zeulen vanaf heden een strafblad mee. Maar ook intern kregen de twee een sanctie. Ze maken nog deel uit van de politiezone Leuven maar werden overgeplaatst naar een binnendienst.

Het valt te betwijfelen of de Leuvense agenten P.V. (39) en D.P. (30) nog hoog zullen klimmen binnen het politioneel kader. De twee werden net veroordeeld tot 10 maanden cel met uitstel voor disproportioneel geweld op een minderjarige arrestant, bijna vier jaar geleden. Een strafblad is nu hun deel en intern kreeg de zaak ook nog een staartje. Ze werden beiden van straat gehaald en overgeplaatst naar een binnenfunctie. Zo zou V. deel uitmaken van de recherchedienst. Hoe zijn collega het nu vergaat, daar wou zijn advocaat niet veel over kwijt. Het staat wel vast dat beiden een tuchtprocedure doorliepen meteen na de feiten in de zomer van 2014. Er werd niet gewacht op de gerechtelijke afwikkeling.

Agent P.V.
Patrick Vertommen Agent P.V.

Tuchtwet

"De tuchtprocedure werd meteen opgestart en helemaal afgerond. Ze hebben toen een tuchtstraf gekregen", is al wat commissaris Marc Vranckx van de Leuvense politie daarover kan zeggen. Burgemeester Louis Tobback heeft het over een zware en lichte tuchtstraf voor de twee agenten. "Een van hen werd drie maanden geschorst zonder wedde", bevestigt Tobback de zwaarste sanctie. Maar of de twee definitief hun kepie aan de haak moeten hangen, dat wil de burgemeester niet gezegd hebben. "Wij kunnen maar doen wat de tuchtwet ons voorschrijft. Als iedere straf aanleiding geeft tot een andere straf dan houdt het natuurlijk nooit op. Zo'n tuchtmaatregel staat voor minstens 2 jaar in het dossier maar een veroordeling op het strafblad draag je levenslang mee." De rechter in eerste aanleg oordeelde dat het gebruikte geweld onverantwoord, overdreven en overbodig was. De twee inspecteurs pakten in het verhoorlokaal op het commissariaat aan de Leuvense Philipssite de tiener hardhandig aan. Hij werd eerder gearresteerd na feiten van wildplassen en openbare dronkenschap. Volgens de agenten was er sprake van onder meer wettige zelfverdediging na uitlokking van de tiener. Maar zo zag de beroepsrechter het niet na het bekijken van de videobeelden - alles werd gefilmd. "Uit de beelden blijkt daarentegen niet dat het slachtoffer zich daadwerkelijk als eerste fysiek agressief opstelde, laat staan tot een aanval overging", aldus de rechter.

Zelf klacht ingediend

Volgens de twee inspecteurs was er wel degelijk sprake van smaad, weerspannigheid en slagen van de minderjarige. Zij dienden op hun beurt ook klacht in. De zaak zal volgende maand voor de jeugdrechter gepleit worden. De rollen zullen er omgedraaid worden. De tiener, ondertussen 20 jaar, zal er op het beklaagdenbankje zitten. De agenten als burgerlijke partij. Hoe die zaak zal uitdraaien, is koffiedik kijken. Al heeft de advocaat van de jongeman er een goed oog in na het arrest van het hof van beroep in Brussel. Ze kregen er een zwaardere straf dan in eerste aanleg. "Die laatste uitspraak was een enorme opsteker voor ons. We zullen die ook bijbrengen voor de jeugdrechter. We gaan nu met nog meer vertrouwen voor de vrijspraak", besluit de raadsman van de twintiger.