Tuimelwagen wijst leerlingen op belang gordel

Foto Vertommen
De federale politie trok vrijdag met een tuimelwagen naar de provinciale school De Wijnpers in Leuven.

In de wagen konden leerlingen vaststellen hoe belangrijk een veiligheidsgordel is. "Jongeren zijn oververtegenwoordigd in de ongevallenstatistieken", zegt gedeputeerde Karin Jiroflée (sp.a). "Daarom is het goed dat het onderwijs actie onderneemt." En dat doet ook De Wijnpers. "Samen met de federale politie boden we onze leerlingen deze week verkeerslessen op maat aan", aldus directrice Lut Lambert. "Bij de eerstejaars lag de klemtoon op veilig fietsen, bij de tweedejaars op de dode hoek. Vijfdejaars leerden over de vernietigende invloed van drugs en alcohol in het verkeer en de laatstejaars kregen gratis lessen in de aanloop naar hun theoretisch rijexamen. Voor de tweede en derde graad is ook de veiligheidsgordel een belangrijk thema en daarom haalden we er de tuimelwagen bij. Die praktische ervaring maakt toch altijd meer indruk dan een theoretische uiteenzetting."


(KBH)