Tiensesteenweg maand dicht voor fietstunnel

WERKEN STARTEN OP 31 JULI OOK PARK OP MARTELARENLAAN WORDT VOLTOOID

Dit kruispunt van de Martelarenlaan met de Tiensesteenweg zal een maand afgesloten zijn.
Foto Andreas De Prycker Dit kruispunt van de Martelarenlaan met de Tiensesteenweg zal een maand afgesloten zijn.
Over enkele weken beginnen ingrijpende werken in de Martelarenlaan aan zowel het kruispunt met Koning Albertlaan als dat met de Tiensesteenweg. De werken zijn nodig om de fietsstraat en het Park Belle Vue af te werken en de bouw van de fietstunnel onder de steenweg voor te bereiden.

Na het aanleggen van de Spoordijk, de nieuwe weg voor doorgaand verkeer langs de sporen, zijn de werken om van de Martelarenlaan een autoluwe fietsstraat te maken bijna op hun eind. Het sluitstuk van die grote werf, aan het kruispunt met de Koning Albertlaan, begint op dinsdag 31 juli. "De aannemer begint dan aan de installatie van een grote rioolcollector, die het afvalwater uit de gescheiden rioleringen opvangt en naar een waterzuiveringsstation leidt", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a). "Dat duurt ongeveer een maand. Daarna wordt de fietsstraat afgewerkt. Die moet eind september klaar zijn."


De fietsstraat sluit aan op de fietstunnel onder de Tiensesteenweg die er binnenkort aangelegd wordt en loopt verder door tot aan de Adjudant Harboortstraat. "Die tunnel zal het voor fietsers veiliger maken, omdat ze de Tiensesteenweg niet meer moeten oversteken", aldus Robbeets. "Daarvoor moeten er voorbereidende rioleringswerken gebeuren en moeten we de Tiensesteenweg richting Leuven afsluiten van maandag 6 augustus tot zondag 2 september." Het verkeer zal daarom omgeleid worden via de Meerdaalboslaan en de Geldenaaksebaan, waaraan op dit ogenblik ook gewerkt wordt. Die werken worden tijdelijk stilgelegd. De fietstunnel ligt op de fietssnelweg Leuven-Tienen en verbindt Kessel-Lo met Heverlee. De stad Leuven krijgt er subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Vlaanderen voor.

Vakantieperiode

De werken aan de twee kruispunten hebben enkele gevolgen voor het verkeer. Het stadsbestuur kiest er bewust voor om de werken grotendeels in de vakantieperiode uit te voeren. Er is dan immers minder pendelverkeer. Voor autoverkeer, fietsers en busverkeer zijn er omleidingsroutes voorzien. Voetgangers kunnen de werken via het voetpad passeren. "De komende weken worden de werken verder breed aangekondigd via de stadskanalen (LVN, sociale media, website), advertenties, ROBtv, mailings en nieuwsbrieven in de omgeving. Alle Leuvenaars die tussen de Naamse- en Diestsesteenweg wonen krijgen eind juli een flyer in de bus en ook de bedrijven", geeft Robbeets nog mee.


Meer informatie over de werken: www.leuven.be/tiensesteenweg en www.leuven.be/martelarenlaan.