Studenten die kot huren van KU Leuven moeten in april maar helft van de huurprijs betalen

Illustratie studentenkamers te huur
Vertommen Illustratie studentenkamers te huur
Studenten die een kamer huren in een residentie van de KU Leuven moeten voor de maand april slechts de helft van de huurprijs betalen. Hiermee wil de Leuvense universiteit de financiële druk op studenten en gezinnen in deze moeilijke tijden deels verlichten. 

Als gevolg van de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, verblijven veel studenten op dit moment thuis. Heel wat koten staan dan ook leeg en dat zal nog een tijdje zo blijven. Het onderwijs verloopt immers tot het einde van het semester online.

Verschillende berichten

De huidige maatregelen vormen echter geen overmachtsituatie die het huurcontract beëindigt. De contracten blijven lopen, ook als studenten thuis verblijven. Al is de KU Leuven van mening dat hier wél sprake is van een onvoorziene en uitzonderlijke situatie. “Ik ontving de voorbije dagen berichten die me rechtstreeks raken; als rector, maar ook als vader”, zegt rector Luc Sels. “Alleenstaande vaders of moeders met meerdere studerende kinderen die het financieel moeilijk krijgen, families die het uitgavenpatroon grondig moeten herzien doordat vader en moeder tijdelijk werkloos worden of studenten die hun opdracht als jobstudent zien wegvallen en de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt krijgen”, vertelt hij.

Als eigenaar en beheerder van meerdere residenties in Leuven en Kortrijk wil de KU Leuven een signaal van solidariteit uitsturen. “Om de financiële impact te verzachten, past de universiteit voor de volgende huurmaand een systeem van huurprijsvermindering toe van 50%. Dit geldt voor alle studenten die een kamer huren in de residenties in beheer van de KU Leuven. Maandelijks wordt dan geëvalueerd of een verdere vermindering kan worden toegekend”, aldus de KU Leuven. 

Solidariteit

De universiteit roept privé-verhuurders op om eveneens een voor hen draagbare solidariteit te tonen en ook een korting toe te passen op de huurprijs van hun studentenkamers. “Hiermee willen we een warm signaal geven in deze toch wat donkere dagen”, beklemtoont rector Sels. “We willen onze studenten en hun ouders niet in de kou laten staan en met deze huurprijsvermindering de financiële druk op hun schouders deels verlichten”, zegt hij. “We nodigen studenten en families die wél wat financiële ruimte hebben ook uit om de uitgespaarde 50% huur geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen, om andere studenten en gezinnen te helpen die het minder breed hebben”, voegt de rector er nog aan toe. “Een andere optie is om het geld te storten ten voordele van het cruciale onderzoek naar Covid-19 van de KU Leuven en UZ Leuven”, aldus Luc Sels.

Meer informatie over deze maatregel vind je op de website van de KU Leuven. Studenten met huisvestingsvragen of financiële problemen kunnen steeds terecht bij de Studentenvoorzieningen of Stuvo op hun campus.