Stadsmateriaal dan toch gratis voor politiek

CONSENSUS OVER 50%-TARIEF IN DE PRULLENMAND ONDER DRUK VAN CD&V

SCHEPEN CARL DEVLIES (CD&V)
Vertommen SCHEPEN CARL DEVLIES (CD&V)
Het akkoord om politieke partijen de helft van het basistarief aan te rekenen voor het gebruik van stadsmateriaal ligt in de vuilnisbak. Nochtans beslisten eind vorige week alle partijen samen om zo'n regeling toe te passen. Mede onder druk van CD&V verandert er nu niets aan de huidige regeling dat politieke partijen gratis gebruik kunnen maken van stadsmateriaal.

Er lag vorige week vrijdag een akkoord op de tafel dat politieke partijen verplicht om 50 % van het basistarief te betalen voor het lenen van stadsmateriaal maar die consensus is amper drie dagen later al voltooid verleden tijd. Het akkoord was een uitloper van een politiek relletje tussen sp.a en N-VA naar aanleiding van het event 'Vaartkom met Mo' op 1 juli afgelopen zomer. Schepen Ridouani (sp.a) kreeg toen gratis -zoals de traditie al jarenlang is in Leuven voor politieke partijen- tafels, een podium, micro's, een DJ-set en afvalcontainers voor zijn event. De discussie -op gang gebracht door oppositiepartij N-VA- doorzwom enkele politieke watertjes met eerdergenoemde consensus tot gevolg. En toch ligt dat akkoord nu al in de vuilnisbak...

ZEGER DEBYSER (FRACTIELEIDER N-VA)
Vertommen ZEGER DEBYSER (FRACTIELEIDER N-VA)

Gentleman's agreement

De reden? Kandidaat-burgemeester Carl Devlies (CD&V) wees er in de zomer al op dat er niets mis is met de huidige regeling en wil niet afwijken van het reglement. "Een politieke partij is ook een vereniging. Ze moeten dus gelijk behandeld worden want dat staat zo in het reglement dat werd gestemd aan het begin van deze legislatuur. Als men dat wil veranderen dan moet er bij de start van de volgende legislatuur worden gestemd over een eventuele aanpassing. Ik zag het nut ook niet in van de 'gentleman's agreement' die de burgemeester onverwacht voorstelde op de gemeenteraad", aldus Devlies, die tevreden is dat de bereikte consensus over het 50%-tarief niet wordt doorgevoerd.

Zelf beloftes waarmaken

Burgemeester Louis Tobback (sp.a) was wel bereid om het 50%-tarief in te voeren maar de spanningen tussen N-VA en sp.a lopen dermate hoog op in Leuven dat de bereikte consensus alsnog werd aangepast. "Als N-VA het nodig vindt om victorie te kraaien over het voorstel dat werd gedaan en stemming te blijven maken dan heeft dat gevolgen", klinkt het. "Sp.a zoekt geen oorlog met N-VA maar we gaan ook niet over ons heen laten lopen. N-VA moet eerst maar eens waarmaken wat ze zelf beloven aan de mensen. Waarom duwt staatssecretaris Francken het broodnodige station in Haasrode er niet door in het parlement? En waar blijft het Vuntcomplex dat gesaboteerd wordt door minister Weyts (N-VA)? Hoewel politieke partijen alsnog gratis gebruik mogen maken van stadsmateriaal zijn er overigens wel belangrijke wijzigingen voorzien. Met het nieuwe reglement kunnen we misbruik van zogenaamde vzw's die geld willen verdienen met gratis stadsmateriaal tegengaan. Dat was stilaan een plaag geworden."

Propere politiek

N-VA is ontgoocheld dat de bereikte consensus overboord is gegooid. "Dit zijn politieke spelletjes op de kap van de burger", zegt fractieleider Zeger Debyser. "N-VA wou gewoon een voorbeeld stellen van propere politiek. Maar goed, alles blijft dus bij het oude omdat sp.a niet wil horen dat een voorstel van N-VA over alle partijen heen een consensus had bereikt. En Carl Devlies van CD&V wil niet van zijn lijn afwijken, ondanks het feit dat er een vertegenwoordiger van CD&V aanwezig was bij het bereiken van de consensus. N-VA betreurt dit allemaal. En wat is nu het gevolg? De Leuvense afdelingen van politieke partijen met nationale afdelingen moeten niet betalen voor stadsmateriaal maar de Leuvense afdeling van andere nationale organisaties -zoals bijvoorbeeld Natuurpunt en Davidsfonds- wel. Ga dat maar eens uitleggen aan die mensen!"