Stadsbestuur zegt niet 'nee' (maar heeft wel twijfels)

Schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V) zegt niet meteen 'nee' tegen het voorstel, maar heeft toch enkele bedenkingen.

"De vraag is of de investering opweegt tegen het aantal ondergrondse parkeerplaatsen die je onder de Grote Markt kan aanleggen", zegt hij. "Vijfentwintig jaar geleden was er inderdaad een gelijkaardig idee. Ik vraag me ook af of de ontsluiting van de parking niet in het gedrang komt door onze plannen voor een verkeersluw historisch centrum. We zullen het idee onderzoeken, net zoals alle andere voorstellen van de handelaars met betrekking tot het nieuwe circulatieplan."


Ook schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) is niet meteen overtuigd van het idee. "Dit zou een duur project worden en ik ben er niet van overtuigd dat dit de oplossing is voor de leegstandproblematiek op de Oude Markt", klinkt het. "Misschien moeten de horeca-uitbaters meer inzetten op originele concepten om het plein te laten herleven." (BMK)