Stad onderzoekt nieuwe goedkopere woonvormen

Vertommen

Niemand minder dan John Davis, de adviseur van Bernie Sanders, was maandag in Leuven aanwezig om zijn advies te geven over goedkopere woonvormen. Om een antwoord te vinden op de hoge woningprijzen in Leuven, zet het stadsbestuur samen met het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) in op vernieuwende oplossingen en volgt het nieuwe trends op. Een van de nieuwe woonvormen die de stad en AGSL nu onderzoeken, is 'Community Land Trust' (CLT), waarbij de grond eigendom blijft van de gemeenschap of stad, en je als bewoner enkel de 'bakstenen' op de grond koopt. Door de grond met elkaar te delen kan de kostprijs laag gehouden worden. CLT's zijn al in verschillende landen aan populariteit aan het winnen. In Vlaanderen staat het concept echter nog in de kinderschoenen.


Om de stadsdiensten die bezig zijn met woonbeleid te inspireren, nodigde de stad Leuven en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) Eric Corijn, sociaal geograaf en professor aan de VUB en de Amerikaanse expert John Davis uit, om het model achter CLT uit de doeken te doen.


 (ADPW)