Stad Leuven wil schoolse opvang versterken

In Leuven maakt tot 75% van de leerlingen gebruik van de opvang voor en na de schooluren. Steeds meer Leuvense kinderen en jongeren blijven ook langer in deze zogenaamde binnenschoolse opvang. Stad Leuven gaat de schoolse opvang nu versterken door in meer Leuvense basisscholen betaalbare opvang aan te bieden.


In 2011 startte de stad een grootschalig project waarbij de organisatie van de schoolse opvang in Leuvense basisscholen georganiseerd wordt door vzw Kinderopvang Leuven. Op dit ogenblik zitten 24 basisscholen, verspreid over 32 vestigingen, in de eerste fase van administratieve ondersteuning. "In een tweede fase wordt ook het opvangpersoneel tewerkgesteld door vzw Kinderopvang Leuven. Het opvangpersoneel wordt uitgebreid en er worden opleidingsmogelijkheden voorzien. Momenteel zitten er 4 Leuvense basisscholen in fase 2", zegt schepen Mohamed Ridouani (sp.a).


Het uiteindelijke doel is om kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden in een finale fase. "Leuven zet in op brede opvang en wil via een duurzame samenwerking tussen scholen en partners uit de omgeving de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen stimuleren. Na de lessen kunnen kinderen bijvoorbeeld aan circus doen, sporten, toffe computerlessen volgen of geprikkeld worden door theater, taal en muziek." Het toelagereglement dat de Leuvense basisscholen de kans geeft om activiteiten te organiseren tijdens de schoolse opvang wordt midden 2015 herzien om meer scholen te bereiken. (BMK)