Stad Leuven huldigt eerste ‘Open Sportclub’

Sport is voor iedereen. Of zo zou het toch moeten zijn, want jammer genoeg is het in realiteit niet altijd het geval. Mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie hebben vaak niet de kans om aan sportactiviteiten deel te nemen. Aan die problematiek wil de stad Leuven graag iets doen door de oprichting van het Open Sportclub-label.

Jet Set Ultimate mocht onlangs op hun familienamiddag op het provinciaal domein in Kessel-Lo het label als eerste Leuvense club in ontvangst nemen van schepen van sport Els Van Hoof. Ook Long Hu Men Leuven mag zich vanaf nu een ‘Open Sportclub’ noemen. Sport mobiliseert mensen en heeft dus ook een sociale dimensie. Maar niet iedereen vindt zijn weg naar actieve sportbeoefening. Sociale, culturele en andere drempels durven vaak in de weg te staan.

Het is reeds bewezen dat sport niet enkel de vaardigheden en kennis verbetert, maar ook een bepalende rol speelt bij sociale integratie. “Dankzij sport leer je de taal beter kennen, hoe je met elkaar moet omgaan, hoe je met winst en verlies omgaat. Competenties waar personen uit kwetsbare kansengroepen veel nood aan hebben. Integratie via een georganiseerde sportvorm is van goudwaarde. Om de Leuvense sportclubs toegankelijker te maken voor iedereen, richtte Buurtsport Leuven het label ‘Open Sportclub’ op”, vertelde schepen Els Van Hoof.

Open sportclub

Een open sportclub kent haar leden en hun verhaal. Ze gaat bewust om met problemen en uitdagingen en gaat op zoek naar een aanbod voor jong en oud, volgens ieders sportieve mogelijkheden. Een open sportclub ziet maatschappelijke diversiteit niet als een bedreiging, maar wel als een kans.

Om clubs toegankelijker en open te maken voor alle doelgroepen, zijn er acht voorwaarden opgesteld. “Die voorwaarden zijn onder meer: doe je best om nieuwe leden zo goed mogelijk te ontvangen, biedt hen enkele gratis proeflessen aan, zorg voor een warm welkom. Zorg ervoor dat de financiële drempel niet te hoog is, biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om het lidgeld in schijven te betalen, geef de nodige info over kortingen via de mutualiteit of de UiTPAS en sluit je aan als partner bij de UiTPAS. Let erop dat het nodige sportkledij en -materiaal betaalbaar is voor iedereen of zorg, bij de frisbeeclub stellen ze geen hoge eisen qua kledij. Stel open trainers aan die zich niet beperken tot het begeleiden van trainingen, maar die ook begaan zijn met de leden en correct met hen omgaan. Stel een actieplan op lange termijn op zodat je als club stapsgewijs naar bepaalde doelen kan toewerken”, klonk het bij Van Hoof.

Een club die aan al deze voorwaarden voldoet, biedt niet enkel een antwoord op verschillende maatschappelijke vraagstukken, ze ontvangt ook het label ‘Open Sportclub’. Heel wat Leuvense clubs voldoen al aan verschillende van deze voorwaarden. De ene club zal minder inspanningen moeten leveren dan de andere om een ‘Open Sportclub’ te worden. Buurtsport neemt een coördinerende rol op zich. Het zal clubs begeleiden om stappen te ondernemen om aan alle voorwaarden te voldoen. Geïnteresseerde clubs kunnen contact opnemen met Buurtsport. Alle info staat op www.tofsport.be.

Het label ‘Open Sportclub’ kwam tot stand via een samenwerking tussen Buurtsport Leuven, de jeugddienst en dienst diversiteit.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.