Stad en politie centraliseren alle verloren of gestolen fietsen op online fietsbeheersysteem

De politie stelt hun platform voor waarop alle fietsen die in Leuven worden opgehaald te zien zijn. Op foto: het inscannen van de fietsen
vertommen De politie stelt hun platform voor waarop alle fietsen die in Leuven worden opgehaald te zien zijn. Op foto: het inscannen van de fietsen
Wie op zoek is naar zijn gestolen of opgehaalde fiets, moet voortaan niet meer tijdens de openingsuren langsgaan op de fietscentrale van de politie op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo om daar tussen duizenden rijwielen te zoeken naar zijn eigendom. Voortaan kan men terecht op de website www.verlorenofgevonden.be. Het bespaart de fietseigenaar nodeloos geloop of voorkomt dat men aangifte gaat doen van fietsdiefstal terwijl de fiets gewoon ter beschikking staat. Daarmee is de stad Leuven de eerste met een echt fietsbeheerssysteem in België.
De politie stelt hun platform voor waarop alle fietsen die in Leuven worden opgehaald te zien zijn.
vertommen De politie stelt hun platform voor waarop alle fietsen die in Leuven worden opgehaald te zien zijn.

“In 2018 haalde de fietsendienst 6.623 fietsen op tijdens opruimacties op het Martelarenplein en andere locaties waar nooit fietsen mogen gestald worden, bij het vrijmaken van evenementenparcours, tijdens opkuisacties van fietsenrekken waar achtergelaten fietsen werden weggehaald om plaats vrij te maken of op vraag van burgers die een achtergelaten fiets of fietswrak meldden. In het verleden was het voor de eigenaars van deze opgehaalde fietsen vaak een zoektocht, enkel tijdens de bureau-uren trouwens, om hun rijwiel terug te vinden. Mogelijk is dat één van de oorzaken die er toe bijdraagt dat minder dan de helft van de opgehaalde fietsen weer door de rechtmatige eigenaar wordt afgehaald. In de fietscentrale staan momenteel zo'n 2.000 fietsen. Er is capaciteit voor 2.664 fietsen”, zegt hoofdcommissaris Koen Wouters van de Leuvense politie.

Veel eenvoudiger

“Nu wordt de zoektocht naar de verdwenen fiets echter veel eenvoudiger. Eenmaal de opgehaalde fiets in de fietscentrale binnengebracht, wordt deze onmiddellijk geregistreerd en online gezet. Niet alleen de fietsen die door politie worden opgehaald verschijnen op de website, maar ook de fietsen die door medewerkers van de KULeuven en de vzw Velo (o.m. in de fietsenstalling aan het station van Leuven) werden weggehaald en op hun domein worden verzameld, worden toegevoegd. Een eigenaar die zijn fiets op de website opmerkt, moet dan alleen nog maar langsgaan op de juiste locatie en mag daar, na bewijs te hebben geleverd dat het wel degelijk om zijn of haar fiets gaat, deze weer meenemen”, vertelt Wouters.

“De stad is doorheen de loop der jaren een échte fietsstad geworden en in de toekomst zal het belang van de fiets alleen maar toenemen. Dat heeft heel wat positieve effecten (milieu, gezondheid, veiligheid,..) maar ook een aantal negatieve (hinderlijk of foutief gestalde fietsen die de doorgang belemmeren, parkeren van fietsen op locaties waar een permanent verbod geldt, gestolen fietsen die na eenmalig gebruik gedumpt worden, niet-meer gebruikte fietsen die in de fietsenstalling achterblijven zodat er weer minder vrije plaatsen zijn, fietswrakken die het straatbeeld verloederen,..) die we zo veel mogelijk willen beperken”, zeggen burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) en schepen van mobiliteit David Dessers (Groen).

Nederland

“De medewerkers van de fietscentrale trekken er verschillende keren per week op uit om fietsen te ruimen. Het hele werkproces is er op gericht dit alles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen én iedere fiets op elk ogenblik zo snel mogelijk te kunnen traceren en dat vanaf het ogenblik dat hij werd gemerkt als hinderlijk of foutief gestald. Daarvoor maakt de fietscentrale gebruik van een fietsbeheersysteem dat zijn doeltreffendheid al heeft bewezen in Nederland en ondertussen, voor zover bekend als enige in België, ook in Leuven”, verduidelijkt Wouters.

De eerste registratie van de fiets gebeurt door het aanbrengen van een gekleurd label. Daarbij staat blauw voor een achtergelaten fiets, groen voor een fietswrak en rood voor een fout gestalde fiets. “Zij kregen elk een unieke barcode op de fietsen door gemeenschapswachten voor het publieke domein en door medewerkers van de KULeuven en de vzw Velo op hun terreinen. Dit label wordt gescand met een PDA-toestel. In een tweede fase worden de gelabelde fietsen die niet door de eigenaars werden verwijderd, geruimd. De medewerkers van de fietscentrale doen dit op het openbaar domein, de medewerkers van de KULeuven en de vzw Velo op hun terreinen. De fietsen worden overgebracht naar de fietscentrale of naar afgesloten locaties op de terreinen van de KULeuven en de vzw Velo. Dit alles wordt netjes ingegeven in het beheersysteem. De opgehaalde fietsen worden drie maanden ter beschikking gehouden van de eigenaars. Komt de rechtmatige eigenaar binnen die periode niet opdagen, dan wordt de fiets overgedragen aan de vzw Velo in het kader van een tewerkstellingsproject”, vertelt Wouters.

Overzicht

Tot voor kort had echter niemand een overzicht van welke fietsen waar werden geruimd en regelmatig werden personen die op zoek waren naar hun rijwiel van het kastje naar de muur gestuurd. “Dankzij het gemeenschappelijk platform dat ondertussen door alle partners wordt gevoed, is er altijd een spoor terug te vinden van elke fiets die op het ganse grondgebied van Leuven werd opgehaald. Alleen de fietsers zelf hadden daar nog geen zicht op. Daar is nu met de lancering van de nieuwe website verandering in gekomen. Voortaan kan een burger die zijn fiets niet meer aantreft op eender welk moment en van op gelijk welke plaats de website www.verlorenofgevonden.be raadplegen om te zien of zijn of haar fiets in Leuven werd opgehaald en zo ja, in welk fietsdepot deze gestald staat”, besluit Wouters.
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Marie Vandam

    Aan de tunnel van het station staan de dag erna terug fietsen die er niet mogen staan.!! Dus zet er een camera en iemand die hun direct een boete van 150 euro geeft want het is daar dweilen met de kraan open ! Geen respect ! Fietsers zijn de nieuwe luirikken !