Stad en KU Leuven stellen beiaardier Luc Rombouts aan als curator beiaardcultuur

Luc Rombouts is de nieuwe curator van de beiaardcultuur.
Stad Leuven/rv Luc Rombouts is de nieuwe curator van de beiaardcultuur.
De stad en KU Leuven hebben Luc Rombouts, beiaardier van de Universiteitsbibliotheek, het Groot Begijnhof en recent ook de Vredesbeiaard in Abdij van Park, aangesteld als curator voor de uitbouw van een beiaardcultuur. De bedoeling is dat Rombouts de vijf beiaarden in de stad een meer betekenisvolle rol zal geven in de stedelijke beleving.

Als het over beiaarden gaat, zijn Leuvenaars verwend. Er hangen er maar liefst vier in het centrum van de stad: in de Sint-Pieterskerk, de Universiteitsbibliotheek, de Sint-Geertruikerk en de kerk van het Groot Begijnhof. In 2018 kwam er met de Vredesbeiaard in Abdij van Park nog een vijfde bij. 

“Met vijf zingende torens staat Leuven mee aan de top van de internationale beiaardcultuur”, zegt schepen van cultuur Denise Vandevoort (sp.a). “De beiaardmuziek die dagelijks weerklinkt vanuit de verschillende klokkentorens, behoort tot het cultureel erfgoed van de stad. De muziek is een verbindend element in de samenleving. We merken dat vandaag meer dan ooit", aldus Vandevoort. Met de aanstelling van een curator willen de stad en de KU Leuven de Leuvense beiaarden nu nog meer een betekenisvolle rol geven in de stedelijke beleving van Leuvenaars en bezoekers. 

Leuven Bells

Hun oog viel daarbij op Luc Rombouts, vaste beiaardier van de Universiteitsbibliotheek, het Groot Begijnhof en recent ook de Vredesbeiaard in Abdij van Park. Rombouts was de drijvende kracht achter de crowdfundingcampagne voor de realisatie van de Vredesbeiaard in de Abdij van Park. In 2014 schreef hij het dossier dat leidde tot de erkenning van de beiaardcultuur in België als immaterieel cultureel erfgoed door Unesco. Daarnaast is hij ook de bezieler van het muziekfestival ‘Leuven Bells’ en verbindt hij al jaren verschillende beiaardconcerten met elkaar. De beiaardier is vanaf dus ook officieel aangesteld als curator van de beiaardcultuur in Leuven.

Takenpakket

Als curator krijgt Rombouts opdrachten mee die verband houden met de muzikale programmatie, de coördinatie van festivals, het uitwerken van een educatieve werking en promotie. Hij dient daarnaast ook ondersteuning te geven aan de beheersactiviteiten van beiaarden en beiaardautomaten. De nieuwe curator is alvast enthousiast. “Ik kijk erg uit naar het ontwikkelen van allerlei initiatieven om de beiaarden, de torens en de muziek naar een breder publiek te brengen. Dat kan op verschillende manieren, denk maar aan spitse beiaardconcerten zoals die van de Leuven Bells, de beiaardcantus, vredesconcerten en noem maar op”, zegt Rombouts. Hij wil hiervoor samenwerken met het Leuvense artistieke veld.

Luc Rombouts is de nieuwe curator van de beiaardcultuur
Stad Leuven/rv Luc Rombouts is de nieuwe curator van de beiaardcultuur