Sp.a begrijpt protest Noormannenstraat niet

De stad Leuven gaat de Noormannenstraat en Ierse Predikherenstraat heraanleggen. Dat beide straten daaraan toe zijn staat als een paal boven water en het stadsbestuur legde dan ook twee mogelijke scenario's voor aan de buurtbewoners. Uiteindelijk werd het plan met ongeveer evenveel parkeerplaatsen als vandaag het meest gedragen door de buurt. Toch is er nog altijd protest bij enkele buurtbewoners die stellen dat het stadsbestuur onvoldoende heeft geluisterd.


"We begrijpen het protest niet goed. De stad doet wat de buurt vraagt na herhaaldelijk overleg en uiteindelijk gaan er in vergelijking met de huidige situatie slechts vijf parkeerplaatsen verloren. Wellicht tellen de briefschrijvers de parking van de KU Leuven niet mee die we gaan heraanleggen en inrichten als parking voor de bewoners. In dit dossier is niemand gebaat bij stemmingmakerij met onjuiste informatie." zegt fractieleider Mich De Winter (sp.a) (BMK)