Slimme sensoren op Shop&Go-plaatsen

LEUVEN BESTRIJDT MISBRUIK VAN GRATIS PARKING MET TECHNOLOGIE

Op de Shop&Go-plaatsen mag je maximaal 30 minuten parkeren. De sensoren zullen dan ook een bericht sturen naar de parkeerwachter als een auto die tijd overschrijdt.
Foto Vertommen Op de Shop&Go-plaatsen mag je maximaal 30 minuten parkeren. De sensoren zullen dan ook een bericht sturen naar de parkeerwachter als een auto die tijd overschrijdt.
De Shop&Go-plaatsen in de stad Leuven worden vanaf 7 november uitgerust met slimme sensoren. Concreet zal de sensor meteen een bericht sturen naar een parkeerwachter als een wagen langer dan dertig minuten op de Shop&Go-plaats geparkeerd staat. Dat levert dan een retributie van 27,50 euro op.

Sinds de invoering van het circulatieplan in Leuven in augustus 2016 verdwenen er heel wat bovengrondse parkeerplaatsen in de stad. Ter compensatie van dat verlies lanceerde het Leuvense stadsbestuur de zogenaamde Shop&Go-plaatsen op diverse locaties in de stad. Die maken het mogelijk om tussen 9 en 18 uur met een parkeerschijf gedurende een half uur gratis te parkeren in het centrum van de stad, bijvoorbeeld om een boodschap te doen of om een bestelling af te halen.

Gok wagen

Slechts één probleem: heel wat wagens staan veel langer dan een half uur geparkeerd op Shop&Go-plaatsen waardoor het systeem niet optimaal werkt. Uiteraard riskeert de overtreder een retributie maar dat neemt nog niet weg dat de wagen de Shop&Go-plaats bezet houdt, soms wel een halve dag lang. Bovendien kan de eigenaar van de wagen erop gokken dat er geen parkeerwachter zal passeren.


Om het systeem van Shop&Go-plaatsen te optimaliseren, gaat de stad Leuven de gratis parkeerplaatsen vanaf 7 november uitrusten met slimme sensoren. Dat neemt het probleem van wagens die soms een halve of hele dag de plaats bezet houden niet weg maar het verhoogt wel gevoelig de pakkans voor de overtreders. Meer zelfs, wie de parkeertijd van een half uur overschrijdt, is zo goed als zeker van een retributie. "Dat klopt", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a). "Vanaf 7 november moeten de autobestuurders de parkeerschijf niet meer gebruiken. Een slimme sensor registreert het aankomstuur van de wagen. Bij overschrijding van de toegestane parkeerduur wordt automatisch een parkeerwachter gealarmeerd. Die komt vervolgens ter plaatse om de overtreding vast te stellen en zal een parkeerretributie uitschrijven van 27,50 euro."

Meer mensen

"Shop-and-goplaatsen zijn parkeerplaatsen waar je kan parkeren om snel een boodschap te doen of om iets op te halen. Het is niet de bedoeling dat deze plaatsen gebruikt worden voor 'langparkeren'. Met deze aanpak hoopt het stadsbestuur dit ook effectief te kunnen weren. Dankzij de slimme sensoren zullen meer mensen gebruik kunnen maken van de Shop&Go-plaatsen in de stad."

Strategische plaatsen

Momenteel is er al een honderdtal Shop&Go-plaatsen in Leuven. Daar komen er in de loop van 2018 minstens nog tien bij, onder meer op het H. Hooverplein dat momenteel heraangelegd wordt door de stad. "Overal in de stad kan je Shop&Go-plaatsen vinden op strategische plaatsen", zegt schepen Carl Devlies (CD&V). "Ik denk dan aan de Tiensestraat, de Dirk Boutslaan, de Justus Lipsiusstraat en nog vele andere locaties. Na de heraanleg van het Herbert Hooverplein worden ook daar tien Shop&Go-plaatsen gecreëerd. Naar aanleiding van de invoering van de slimme sensoren blijft de signalisatie overigens ongewijzigd, al verdwijnt wel het pictogram met de parkeerschijf die overbodig is geworden dankzij de nieuwe technologie. Bovendien zal rond de Shop&Go-plaatsen ook een groene wegmarkering aangebracht worden. De uitvoering van deze werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden."