Schepen, vicerector en LOKO-voorzitter kruipen in de huid van studentensteward

Steeds meer studenten volgen vrijwillig de opleiding

Schepen, vicevoorzitter en LOKO-voorzitter kruipen in de huid van studentensteward.
a Schepen, vicevoorzitter en LOKO-voorzitter kruipen in de huid van studentensteward.
Er worden steeds vaker studentenstewards ingezet om de overlast rond fakbars en cafés in het Leuvense uitgaansleven in te perken. Dit jaar volgden al 180 studenten de opleiding. Schepen Van Oppens, vicerector Hilde Feys, studenteninspecteur Gil en LOKO-voorzitter Lana doken eenmalig het nachtleven in als steward als blijk van waardering.

Stad Leuven, KU Leuven en LOKO hebben hun erkenning uitgedrukt voor de studentenstewards in Leuven. Studentenstewards zijn studenten die een special opleiding volgden van de politie en preventiedienst om mee de omgeving rond fakbars en cafés rustig te houden en de overlast zoveel mogelijk in te perken. Met een typische rode jas doken schepen van studentenzaken Thomas Van Oppens (Groen), vicerector studentenbeleid van de KU Leuven Hilde Feys, studenteninspecteur Gil Vanommeslaeghe en LOKO-voorzitter Lana Van Den Heuvel afgelopen vrijdag eenmalig het Leuvense nachtleven in als studentenstewards. Met deze actie drukken ze hun erkenning uit voor het engagement van de vrijwillige stewards. 

Zowat elke nacht manen de studentenstewards medestudenten tot stilte aan, vermijden ze dat studenten glazen mee naar buiten nemen of alcohol op straat drinken en verwittigen ze indien nodig de politie. Ze zijn het aanspreekpunt voor buurtbewoners en hulpdiensten en herleiden de overlast rond de studentencafés tot een minimum. “Dit nachtje stewarden was een boeiende ervaring en heeft mijn respect voor studenten die het stewardschap op zich nemen, enkel doen toenemen. Het toonde ook nogmaals aan dat de overgrote meerderheid van de studenten gewoon een leuke avond wil beleven zonder overlast te veroorzaken”, vertelt schepen Van Oppens.

180 studenten volgden opleiding tot steward

Dit jaar volgden al zo'n 180 fakbarverantwoordelijken en andere studenten de opleiding tot steward. Daarin leren ze onder meer omgaan met dronken personen en agressie én eerste hulp bij noodgevallen toepassen. 

Schepen, vicevoorzitter en LOKO-voorzitter kruipen in de huid van studentensteward.
Stad Leuven Schepen, vicevoorzitter en LOKO-voorzitter kruipen in de huid van studentensteward.
Schepen, vice-voorzitter en LOKO-voorzitter kruipen in de huid van studentensteward.
Stad Leuven Schepen, vice-voorzitter en LOKO-voorzitter kruipen in de huid van studentensteward.