Provincie steunt 11 organisaties in onze regio die mensen in arbeidsmatige activiteiten begeleiden

Provincie Vlaams-Brabant steunt 11 organisaties in onze regio die mensen begeleiden die moeilijk een betaalde job vinden. Foto rv
Lander Loeckx Provincie Vlaams-Brabant steunt 11 organisaties in onze regio die mensen begeleiden die moeilijk een betaalde job vinden. Foto rv
De provincie Vlaams-Brabant investeert 75.000 euro in 33 organisaties die 196 medewerkers in arbeidsmatige activiteiten begeleiden, omdat ze moeilijk een betaalde job op de ‘gewone’ arbeidsmarkt vinden. In onze regio ontvangen onder meer organisaties uit Leuven, Herent en Rotselaar financiële steun.

Heel wat mensen willen een job op de ‘gewone’ arbeidsmarkt maar slagen daar omwille van medisch, mentale, psychische, psychiatrische of sociale redenen niet in. Dankzij arbeidszorg of arbeidsmatige activiteiten (AMA), op vrijwillige basis en onbetaald, kunnen zij toch genieten van de voordelen die ‘gaan werken’ met zich mee brengen. Denk maar aan structuur, sociale contacten en zingeving in hun leven. Daarom gaat de provincie nu 33 organisaties ondersteunen die AMA-medewerkers begeleiden, hetzij in hun eigen atelierwerking, hetzij op een externe werkplek.

Financieel ‘duwtje’

“Deze organisaties verrichten uitstekend werk met een kwetsbare groep die een grote begeleidingsnood heeft”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Economie. “We vinden het belangrijk dat iedereen, volgens zijn of haar mogelijkheden, kan deelnemen aan de arbeidsmarkt en de maatschappij. Daarom kunnen de AMA-begeleidingsorganisaties rekenen op een ‘financieel’ duwtje in de rug van 75.000 euro”, aldus Schevenels. 

De ondersteuning gebeurt op twee verschillende manieren. Enerzijds is er de subsidie voor de begeleiding van de AMA-medewerkers. Anderzijds ontvangen AMA-begeleiders ook een forfaitair subsidiebedrag voor de tijd die de organisatie besteedt aan activiteiten vanuit het Provinciaal AMA Samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband ondersteunt de begeleiders op het vlak van administratie, toeleiding en het ter beschikking stellen van methodieken en instrumenten.

11 organisaties uit onze regio

In onze regio ontvangen de volgende organisaties een financieel ‘duwtje’ in de rug. In Leuven krijgen VELO, Wonen en Werken Tewerkstelling, Hejmen - Den Travak, Emino, De RuimteVaart, SPIT Tewerkstelling, Begeleid Wonen Leuven en UPC- Sint Kamillus - ’t Collectief ieder 2.055 euro. Walden uit Leuven krijgt 3.080 euro van de provincie. In Herent gaat er 3.080 euro naar Oostrem en tot slot ontvangt Del Ateljee uit Wezemaal 2.055 euro.