Provincie geeft geen advies in dossier Al Ihsaan-moskee. Louis Tobback ontstemd: “Moed tonen en positief advies geven”

Louis Tobback (sp.a) liet duidelijk verstaan wat hij denkt van de beslissing van de deputatie om geen advies uit te brengen in het Al Ihsaan-dossier.
Vertommen Louis Tobback (sp.a) liet duidelijk verstaan wat hij denkt van de beslissing van de deputatie om geen advies uit te brengen in het Al Ihsaan-dossier.
De provincie Vlaams-Brabant geeft geen advies over de procedure die minister Homans (N-VA) opstartte om de erkenning van de Al Ihsaan-moskee in te trekken. Gedeputeerde Monique Swinnen (CD&V) zegt dat er ‘onvoldoende elementen zijn om advies uit te brengen.’ Louis Tobback (sp.a) is het ermee eens dat Homans het achterste van haar tong niet liet zien maar liet verstaan dat de deputatie niet uitblinkt in politieke moed.
Provinciegouverneur Lodewijk De Witte kreeg een geanimeerd debat te horen in de provincieraad.
Vertommen Provinciegouverneur Lodewijk De Witte kreeg een geanimeerd debat te horen in de provincieraad.

Op 26 juli ontving de provincie Vlaams-Brabant een brief van Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) waarin zij haar intentie bekendmaakte om de erkenning van de Al Ihsaan-moskee in Leuven op te heffen omdat de gemeenschap niet langer zou beantwoorden aan de erkenningscriteria. De provincie werd hierover advies gevraagd, net zoals de stad Leuven en de gemeente Herent. De Leuvense gemeenteraad bracht een positief advies uit om de erkenning te behouden terwijl Herent zich op de vlakte hield en uiteindelijk geen advies uitbracht. De provincie Vlaams-Brabant volgt nu dat voorbeeld. 

“De provincie kan geen advies ten gronde geven over procedure tot opheffing van de erkenning”, zegt gedeputeerde voor Financiën Monique Swinnen (CD&V). “We kunnen op basis van het eigen feitenmateriaal geen elementen toevoegen aan de procedure. De provincie is ook niet bevoegd voor de controle van de activiteiten van deze geloofsgemeenschap. De onderwijsactiviteiten worden georganiseerd door de VZW Al Ihsaan waarmee de provincie Vlaams-Brabant geen enkele band heeft. Het verslag van de Al Ihsaan-gemeenschap over hun budget gaf ook geen aanleiding tot opmerkingen.”

We kunnen op basis van het eigen feitenmateriaal geen elementen toevoegen aan de procedure

Gedeputeerde voor Financiën Monique Swinnen (CD&V)

De Vlaams Belang-fractie ziet het zoals verwacht anders en verwijt de provincie dat ze zich verhullen achter wollige en vage omschrijvingen. Provincieraadslid Willy Smout: “Onder druk van CD&V gaat de provincie Vlaams-Brabant op de rem staan in dit dossier want de erkenning intrekken, zou leiden tot minder controle op de activiteiten van de moskee. Zo ontstaat de indruk dat de Staatsveiligheid niet in staat zou zijn om controle te doen op niet erkende geloofsgemeenschappen.”

Gratuite uitspraken van Vlaams Belang. Trappisten zijn ook fundamentalisten op hun manier

Provincieraadslid Louis Tobback (sp.a)
Louis Tobback (sp.a) liet duidelijk van zich horen op de zitting.
Vertommen Louis Tobback (sp.a) liet duidelijk van zich horen op de zitting.

Provincieraadslid Louis Tobback (sp.a) veegde de argumenten van Vlaams Belang van de tafel in zijn gekende stijl. “Gratuite uitspraken. Men spreekt hier over fundamentalisme maar er is tot op heden geen enkel bewijs geleverd. Trappisten zijn ook fundamentalisten op hun manier. Het minste wat minister Homans had kunnen doen, is meedelen waarover het hier precies gaat. In elk proces die naam waardig in dit land wordt eerst de akte van beschuldiging voorgelezen en pas daarna wordt er geoordeeld. Het is een belediging voor ons als provincieraad dat de minister vraagt om een advies uit te brengen over een zaak waarover we blijkbaar niets mogen weten. Als ze nu had gevraagd om advies uit te brengen over haar mantelpakje…daar hadden we tenminste nog op kunnen antwoorden.”

“Ik stel vast dat de politici die nu zo hard oproepen tot het respecteren van de normen en de waarden de eersten zijn om het zelf te doen. Het zal allemaal ontploffen in het gezicht…De rechten van de verdediging zijn in deze kwestie totaal geschonden. De provincie meent nu geen advies te moeten uitbrengen maar daar ben ik het niet mee eens. Als er geen enkele reden is om de erkenning van Al Ihsaan in te trekken, moeten we de politieke moed hebben om een positief advies uit te brengen in navolging van de stad Leuven. In dit soort van deputatie verwacht ik echter niet dat men onze redenering volgt.” 

De meerderheid deed dat inderdaad niet en blijft bij het standpunt om geen advies uit te brengen. UF en Groen volgden de redenering van Louis Tobback wel. Uiteindelijk zal het aan minister Liesbeth Homans zelf zijn om een beslissing te nemen in het dossier over de Al Ihsaan-moskee in Leuven.

De provincieraad bleef uiteindelijk bij de beslissing om geen advies te geven aan minister Homans (N-VA) in het dossier Al Ihsaan.
Vertommen De provincieraad bleef uiteindelijk bij de beslissing om geen advies te geven aan minister Homans (N-VA) in het dossier Al Ihsaan.Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.