Petitie tegen sloop van Verpleegstersschool

Meer dan 300 mensen tekenden al de zopas gelanceerde petitie tegen de sloop van de oude Sint-Elisabeth Verpleegstersschool in Leuven.

Eerder protest haalde niets uit maar met een petitie hoopt het Leuvens Historisch Genootschap alsnog de sloop te voorkomen. "De sloop van de Verpleegstersschool werd vanaf het begin van het masterplan vergemakkelijkt en geargumenteerd vanuit een door de stad opgemaakte vrij summiere Erfgoednota. Hierin werd dit icoon als 'weinig waardevol' voorgesteld. Door de afbraak werd aan de promotor ruimte gegeven voor een nieuwbouwprogramma. Er werd wel besloten om samen met medestanders de haalbare herbestemming van de Verpleegstersschool te beijveren. Indien er geen overeenkomst wordt gevonden met de promotor, zullen we alle juridische middelen aanwenden om het behoud af te dwingen", zegt Ramon Kenis van het Leuvens Historisch Genootschap. Meer info: www.facebook.com/verpleegstersschool (BMK)