Oppositie reageert na bekendmaking ‘Leuven duurste centrumstad’: “En toch verhoogt het stadsbestuur de belastingen voor iemand die een woning bezit met 10 % ?”

N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys.
Vertommen N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys.
Leuven is de duurste centrumstad van Vlaanderen van de afgelopen 15 jaar. Een woning kost er maar liefst 60 % meer dan een gelijkaardig huis in Genk. Dat nieuws stroomde gisteren binnen. Oppositiepartij N-VA haalt nu scherp uit naar het Leuvens stadsbestuur: “Ze verhogen de belastingen voor iemand die een woning bezit met 10 %, waardoor iedereen meer moet betalen, maar ze willen wel inzetten op betaalbaar wonen? Dat is toch raar”, reageert politicus Lorin Parys (N-VA).

De KU Leuven onderzocht in samenwerking met ERA Belgium de Vlaamse vastgoedmarkt van de voorbije 15 jaar. Uit de resultaten blijkt Leuven de duurste Vlaamse centrumstad van de voorbije 15 jaar te zijn, meer bepaald 9 % duurder dan Antwerpen en 11 % duurder dan Brugge. Zo betaal je voor een woning in Leuven gemiddeld 350.000 euro, ruim de helft meer dan een gelijkaardige woning 60 kilometer verder in Genk. “Leuven heeft zijn hoge vastgoedprijzen voor een groot deel te danken aan een immens grote vraag van hoogopgeleiden”, weet KU Leuven vastgoed-econoom Sven Damen. Dat is vooral slecht nieuws voor jonge kopers, die vaak nog niet zoveel hebben gespaard. 

Verhoging belastingen

Dat nieuws is ook oppositiepartij N-VA niet ontgaan. Zo reageert Lorin Parys: “Vorig jaar heeft het stadsbestuur gezegd: onze prioriteiten zijn betaalbaar wonen en duurzaamheid. Gisteren krijg je dan nogmaals dat nieuws dat Leuven de duurste centrumstad is om een huis te kopen. Wat wij dan niet begrijpen is waarom het stadsbestuur in december dan aankondigt dat ze de belasting op wonen, zijnde de opcentiemen op de onroerende voorheffing, met bijna 10% verhoogt. Dan maak je wonen in Leuven voor iedereen duurder ongeacht inkomen, leeftijd, alleenstaande of niet”, reageert Parys. “Dat betekent ook dat elke huurder zich mag verwachten aan een duurdere huurprijs, want de eigenaars gaan dat doortrekken”, aldus Parys. “Wat wij voorstelden was de onroerende voorheffing te verlagen, voor categorie jonge kopers, onder de 35 jaar. Maar wat het stadsbestuur nu doet, is een heel asociale maatregel.”

‘Community Land Trust’-project

Het stadsbestuur laat op haar beurt weten dat ze tegemoet zullen komen aan de nood aan betaalbaar wonen in Leuven. “Zo zullen we inzetten op sociale huisvesting. Er komen deze legislatuur 618 sociale woningen bij. Daarnaast willen we de huurmarkt versterken, innovatief bouwen en wonen begeleiden door een woonpunt op te richten en het ‘Community Land Trust’-project definitief lanceren”, zegt schepen van wonen Lies Corneillie (Groen). Bij het ‘Community Land Trust’-project moeten kopers de grond niet betalen, enkel het huis. Wie daarvoor specifiek in aanmerking komt, communiceert het stadsbestuur definitief in maart. “Hiermee willen we ervoor zorgen dat mensen met een kleiner inkomen toch een woning kunnen kopen”, aldus Corneillie. “We moeten natuurlijk eerlijk zijn, wij kunnen de markt niet zodanig beïnvloeden dat die prijzen gaan veranderen. Maar het is voor ons belangrijk dat de mensen die buiten sociale huisvesting vallen, maar ook niet in aanmerking komen voor de private markt, ondersteund worden en daarvoor creëren we een eigen aanbod.”

“De ‘Community Land Trust’ mag niet als oplossing naar voren worden geschoven. Als je daar 200 gezinnen kunt in huisvesten, zal dat al redelijk veel zijn. Ik omschrijf het als een soort ‘Win for Life’, voor wie geluk heeft zo'n woning op de kop te tikken en de grond niet moet betalen. Terwijl andere gezinnen op dat voordeel worden uitgesloten. Dat vind ik bijzonder moeilijk”, besluit Lorin Parys.

Appartementen te koop in de Vaartstraat in Leuven.
vertommen Appartementen te koop in de Vaartstraat in Leuven.