Open Vld wil bedelen in kaart brengen

OM BESTAANDE VERBOD UIT TE BREIDEN OM BEDELAARS CORRECT OP TE VANGEN

Een bedelaar in de Diestsestraat in Leuven.
Foto Vertommen Een bedelaar in de Diestsestraat in Leuven.
Rik Daems van Open Vld pleit ervoor om de bedelaars in Leuven in kaart te brengen. Enerzijds om het bestaande verbod uit te breiden tot het volledige kernwinkelgebied en anderzijds om bedelaars op een correcte manier op te vangen. Daems doet dat voorstel nadat burgemeester Louis Tobback (sp.a) zei dat "burgemeesters niets te zeggen hebben aan bedelaars". Vorig jaar werden er 50 boetes uitgeschreven aan bedelaars, maar geen enkele werd betaald.

Burgemeester Louis Tobback (sp.a) liet zich opmerken door te stellen dat "burgemeesters niets te zeggen hebben aan bedelaars". Hij heeft hij een punt, maar dat neemt niet weg dat elke centrumstad in Vlaanderen geconfronteerd wordt met bedelaars. Soms gaat dat om echte bedelaars, maar niet zelden gaat het ook om mensen die door criminele organisaties worden misbruikt om geld te verdienen. Vroeger bestond er nog zoiets als de wet op landloperij, die de politie toestond om bedelaars op te pakken en naar een centrum te brengen voor opvang. Die wet werd echter afgeschaft. "Ik heb die destijds nog mee afgeschaft", aldus Tobback. "Ik sta daar nog altijd achter, want helaas is bedelen voor sommige mensen een noodzaak."


Naar aanleiding van de opmerkelijke uitspraak van Tobback over het feit dat hij niets te zeggen heeft aan bedelaars, vraagt Rik Daems van Open Vld nu om het fenomeen in kaart te brengen voor Leuven.


"Bedelen is inderdaad toegestaan van de wet", zegt Daems. "Het is echter vaak een activiteit van criminele bendes en het wordt als hinderlijk ervaren in een handelsgebied. Toch voorziet het Leuvense politiereglement dat bedelen verboden is in bepaalde zones. We moeten een evaluatie maken van de bedelactiviteiten in Leuven en het verbod eventueel uitbreiden naar het volledige kernwinkelgebied, zowel in het centrum als in de deelgemeenten. We moeten er ook uitdrukkelijk op toezien dat behoeftige mensen op een correcte manier worden opgevangen."

GAS-pv's

Burgemeester Tobback stelt dat behoeftige Leuvenaars opvang kunnen krijgen bij het OCMW. Over het huidige verbod op bedelen laat de burgemeester weten dat het wettelijk niet afdwingbaar is.


"Net omdat er criminele bendes actief waren in de bedelarij, hebben we enkele jaren geleden het verbod op bedelen ingevoerd in het politiereglement. In 2013 en 2014 werden er vijf GAS-pv's opgesteld. In 2015 liep dat aantal op tot 50, maar die werden uiteindelijk nooit betaald. Wat moet je doen? Het bedelbakje in beslag nemen? We kunnen als stad dat verbod wel proberen na te leven, maar in geval van een betwisting zal het verbod niet wettig blijken, vrees ik."


Tobback laat ook nog weten dat het probleem van bedelarij momenteel niet zo groot is in de stad en dat er bijgevolg niets zal veranderen aan de huidige regelgeving.