Onderzoekers KU Leuven bestuderen effect van coronacrisis op welzijn van Belgen

Rector Luc Sels
Vertommen Rector Luc Sels
De maatregelen rond het coronavirus hebben een grote impact op ons dagelijks leven. Onderzoekers van de KU Leuven willen achterhalen welke invloed de coronacrisis heeft op het mentaal welbevinden van mensen en hoe dit evolueert naargelang de maatregelen aanhouden. Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan de studie.

Twee onderzoeksgroepen van de KU Leuven zijn bezig met studies naar het mentaal welbevinden van landgenoten in tijden van corona. Hoe gaan mensen om met stress of eenzaamheid als gevolg van de overheidsmaatregelen? De onderzoekers bevragen de deelnemers op verschillende momenten. Op die manier kunnen ze achterhalen hoe het mentaal welzijn evolueert tijdens en na de coronacrisis.

Gezondheidsperspectief

Een studie van de onderzoekseenheid Omgeving en Gezondheid en IDEWE peilt naar het mentaal welzijn van mensen die aan het werk zijn tijdens de crisis. Er wordt onder meer gekeken naar de invloed van job-onzekerheid, verveling of de combinatie van werk met kinderen in huis. “Omdat voor veel werkende ouders het sociaal vangnet wegvalt, combineren ze telewerk met de zorg voor hun kinderen. We onderzoeken hoe het staat met de werk-privébalans en peilen naar welke hulpbronnen werknemers in deze situatie het hardst missen”, zegt KU Leuven professor Lode Godderis.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk? Deelnemers vullen vier vragenlijsten in, telkens met vier weken tussen. De eerste bevraging wordt vandaag gelanceerd. Wie wil deelnemen, kan zich aanmelden via deze link

Psychosociaal perspectief

De studie van de onderzoekseenheid Work and Organisation Studies bevraagt enkel Vlamingen en mikt op deelnemers die normaal nu aan het werk zouden zijn. Aan deze studie kunnen dus zowel werkende mensen deelnemen als mensen die nu tijdelijk werkloos zijn door de coronacrisis. “We willen nagaan wat de effecten van de crisis zijn op vlak van de gemoedstoestand van mensen of hoe ze omgaan met stress”, zegt onderzoekster Caroline Bastiaensen. “We peilen ook naar hoe onze deelnemers de overheidsmaatregelen naleven en hoe ze reageren wanneer ze anderen de maatregelen al dan niet zien naleven. Daarnaast willen we achterhalen wat de invloed hiervan is op het zelfbeeld van onze respondenten”, aldus de onderzoekster.

Wie hieraan wil deelnemen, moet twee keer per week een korte vragenlijst invullen en dit gedurende vier weken. Deelnemen kan via deze linkDit onderzoek loopt parallel met eenzelfde bevraging in Spanje.