OCMW Leuven laat hoofddoeken toe aan het loket

Het OCMW van Leuven wil de hoofddoek toelaten aan loketten. Ze hebben daar bevraging over gedaan bij het personeel en dat is donderdagavond uit de bus gekomen en voorgesteld op de Leuvense OCMW-raad en de raad van bestuur van Zorg Leuven. Voorzitter van de OCMW-raad Herwig Beckers (CD&V) benadrukt dat de zorgverlening kwaliteitsvol, met veel wederzijds respect en in alle neutraliteit moet gebeuren.

Het is zeker niet de eerste overheidsdienst waar dit het geval is, eerder werd in december 2007 in Gent beslist dat personeelsleden van de stad en van het OCMW met een hoofddoek werden getolereerd. Bij de Leuvense stadsdiensten zelf zijn hoofddoeken overigens al tien jaar toegelaten. In de praktijk vallen er wel nauwelijks medewerkers met een hoofddoek aan de loketten te bespeuren.

Unia

"We wilden een duidelijk handelingskader uit de grond stampen, waarin zowel cliënten als medewerkers weten waar ze aan toe zijn en er daardoor kwaliteitsvolle service kan geleverd worden. Openbare instelling Unia, die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert, bracht donderdagavond het item dat er via ons kwam, te berde. Om hiertoe te komen hadden we voordien workshops en casussen georganiseerd om te kijken hoe het er in de realiteit aan toe zou gaan. Ik wil dat in een voorbeeld gieten: een moslima komt bij een cliënt een zorg verstrekken. Deze laatste vraagt of ze tijdens het boodschappen niet vier blikjes bier kan meenemen. Dat kan en mag ze niet weigeren op basis van haar religieuze principes. Ze moet op dat moment op een correcte en neutrale manier werken. Langs de andere kant kan de cliënt in principe wel weigeren dat ze tijdens haar middagpauze bij de cliënt zelf thuis begint te bidden. Indien ze tijdens haar middagpauze gaat wandelen, kan ze dat uiteraard eventueel wel," legt Beckers uit. "Indien er een concrete vraag is naar zorg, maakt het niet uit wie die vraag correct kan beantwoorden, of ze nu een hoofddoek dragen of niet. Indien een moslima aan het loket zit en er komt iemand om hulp vragen, dan heeft ze de taak om deze persoon te helpen, met wederzijds respect." (BMK/SVDL)