Nieuwe Hertogensite voorgesteld

PLAATS VOOR TRAMLIJN VOORZIEN, OOK AL IS HET NOG NIET ZEKER OF DIE ER KOMT

Deze ruimte zal er binnen enkele jaren helemaal anders uitzien.
Vertommen Deze ruimte zal er binnen enkele jaren helemaal anders uitzien.
De stad Leuven heeft een masterplan uitgewerkt voor de ontwikkeling van de Hertogensite, de zes hectare grote ziekenhuissite tussen de Brusselsestraat, Kapucijnenvoer en Minderbroederstraat. Er komen ruim 500 nieuwe wooneenheden en een park. Opvallend is dat er al een tracé voorbehouden wordt voor de mogelijke aanleg van een tramlijn. Het is voorlopig nog koffiedik kijken of die er effectief komt.

Het gehele gebied, dat eigendom is van de KU Leuven, wordt sinds jaar en dag gebruikt door het UZ Leuven, maar omdat deze al haar activiteiten naar campus Gasthuisberg verhuist, komt de ruimte binnenkort volledig beschikbaar. Nadat de stad hiervoor de krachtlijnen uittekende, stelden de ontwerpers Gregorio & Partners en 360 architecten in opdracht van Resiterra een masterplan op. Dat werd de afgelopen maanden bediscussieerd met buurtbewoners en belangengroepen. "Wij hebben een eerste masterplan opgesteld in 2004. Die plannen zijn dusdanig veranderd en gewijzigd, zodat we twee jaar geleden helemaal van nul opnieuw begonnen zijn. Het is dan dat we begonnen zijn met klankbordgroepen, om de buurtbewoners inspraak te laten hebben in het project", vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V).

Eric Vanhoof, Anout Van Soon, Jurgen Van Der Donckt en Hugo Vanhoof bij een maquette van de toekomstige site.
Vertommen Eric Vanhoof, Anout Van Soon, Jurgen Van Der Donckt en Hugo Vanhoof bij een maquette van de toekomstige site.

Start in 2017

"Uiteindelijk is dit de derde versie van de plannen. Het is het grootste plan dat ooit voor Leuven-centrum op tafel heeft gelegen." Het definitieve masterplan wordt in december aan de gemeenteraad voorgelegd, waarna een ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld wordt. De projectontwikkelaar hoopt begin 2017 met de bouwwerken te starten. Die zullen 5 tot 10 jaar duren.


Blikvangers in het plan zijn de 500 tot 550 woningen van verschillende woontypes, waarvan 10 procent sociale huurwoningen. Ook het oude Instituut Maisin zal worden omgebouwd tot een woonzorgcentrum, met plaats voor zo'n 120 woongelegenheden. Een torengebouw van de site wordt behouden en wordt verbouwd tot een welzijnstoren waar het UZ Leuven een aantal eerste- en tweedelijnsdiensten zal aanbieden. Zowel de Dijle als de Aa zullen worden opengelegd.

Park

Het wordt een autoluwe wijk waardoor enkele fietsverbindingen lopen. Binnen het domein wordt 1,6 hectare groene ruimte gecreëerd met een park dat circa 1 hectare groot is.


Opvallend is ook dat er al geanticipeerd wordt op mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Zo wordt langs de Brusselsestraat een locatie voorbehouden voor een groot podiumkunstengebouw met twee zalen met plaats voor respectievelijk 400 en 1.000 bezoekers. Het Leuvense stadsbestuur beslist over enkele jaren of de zaal er effectief komt.

Tram

Ook wordt doorheen de wijk tussen de Kapucijnenvoer en Brusselsestraat een tracé voorbehouden voor de mogelijke aanleg door De Lijn van een tramlijn. Het is voorlopig nog koffiedik kijken of die er ook effectief zal komen. "Dat zal vermoedelijk niet voor de eerste tien jaar zijn", klinkt het bij Devlies. "De tram is het vervoersmiddel van de toekomst en het zou het een pak gemakkelijker zijn om van het station naar Gasthuisberg te gaan. Wij werken aan een reductie van het aantal bussen in de binnenstad. Een tram maakt minder lawaai en rijdt op sporen die je met rubber kan afdekken zodat het niet gevaarlijk wordt is voor fietsers."