Nieuwe fietsencentrale telt 2.800 plaatsen

MAAR IS MEER PLEK WEL DE OPLOSSING?

In de nieuwe centrale langs de Diestsesteenwge (l.) is plek voor 2.800 rijwielen. Er komen veelal foutgestalde of achtergelaten fietsen terecht.
Vertommen In de nieuwe centrale langs de Diestsesteenwge (l.) is plek voor 2.800 rijwielen. Er komen veelal foutgestalde of achtergelaten fietsen terecht.
Gisteren is de nieuwe fietsencentrale langs de Diestsesteenweg voorgesteld door het stadsbestuur. Die biedt plaats aan 2.800 rijwielen die onder meer worden opgehaald omdat ze al te lang ergens (foutief) gestald staan. Maar is meer plek voor zulke fietsen wel de juiste oplossing?

"Leuven heeft altijd een hart gehad voor fietsers en blijft het ook aanmoedigen. We zien dat effectief steeds meer mensen de fiets verkiezen voor hun verplaatsingen. Een goede zaak voor het milieu en voor onze gezondheid. Maar al die fietsers willen hun rijwiel ook graag ergens kunnen stallen en dat resulteert vaak in overvolle fietsenstallingen en foutief of zelfs gevaarlijk geplaatste fietsen. Heel wat fietsen blijven dikwijls weken- en zelfs maandenlang onaangeroerd staan, tot ergernis van andere fietsers. Of ze worden door de gebruikers gedumpt omdat de fiets bijvoorbeeld na een verhuizing nutteloos is geworden of omdat het om een gestolen exemplaar gaat dat eventjes werd 'geleend'. De medewerkers van de Fietscentrale proberen te voorkomen dat fietsenstallingen of de openbare ruimte na een tijdje overspoeld zouden worden", vertelt politiewoordvoerder Marc Vranckx.

Vertommen

Oplossing of accommodatie?

Maar is meer plaats wel een oplossing voor dat probleem, of wordt het zo gewoon geaccommodeerd? "Het ophalen of ruimen van fietsen heeft sinds de ingebruikname van de Fietscentrale in Kessel-Lo een automatisatieproces ondergaan. Dat moet het beheer vereenvoudigen, maar ook toelaten de eigenaars vlotter terug te vinden. Op die manier zou vermeden worden dat de fietsenparking na verloop van tijd ook niet opnieuw vol met fietsen komt te staan. "Het hele proces begint met het juist labelen en registreren van de fiets op de plaats waar het rijwiel werd aangetroffen. De gemeenschapswacht vervult hierbij de centrale rol. Zij houden toezicht op locaties waar tijdelijk of permanent een fietsparkeerverbod geldt en op plaatsen waar regelmatig fietsen hinderlijk worden achtergelaten. Ook de fietsenstallingen worden meerdere keren per jaar door hen gecontroleerd. Fietsen die door de gemeenschapswacht worden aangetroffen in een zone waar een parkeerverbod geldt, krijgen een rood label.


Op het Martelarenplein, het Rector De Somerplein, het Margarethaplein, de Grote Markt, de Savoyestraat en de achterzijde van het station is een permanent parkeerverbod van kracht. De eigenaar wiens fiets daar wordt weggehaald, riskeert een GAS-boete van 55 euro. Om te controleren of een rijwiel al dan niet een zogenaamde weesfiets is, krijgt deze een blauw label. Staat de fiets er na drie weken nog steeds onaangeroerd met label, dan wordt hij opgehaald en overgebracht naar de Fietscentrale. Dat is onder meer het geval na het einde van het academiejaar omdat dan Rijwielen die er verwaarloosd uitzien en amper nog waarde hebben, krijgen een groen label", antwoordt Vranckx.


In 2017 werden 46 grote fietsophalingen georganiseerd, waarvan er 16 plaatsvonden op het Martelarenplein. Nog veel vaker werd uitgereden voor het weghalen van één of enkele fietsen die duidelijk niet meer werden gebruikt of her en der verspreid werden gedumpt. In totaal werden vorig jaar 5.235 fietsen opgehaald en overgebracht naar de Fietscentrale. Daar worden ze drie maanden lang in de Fietscentrale ter beschikking gehouden van de eigenaars. Daarna wordt de stad eigenaar, die ze dan overdraagt aan de vzw Velo.

Graveren

"Van de 5.235 fietsen die in 2017 tijdens opruimacties werden opgehaald, werden er in totaal 2.169 teruggehaald door hun rechtmatige eigenaar. Is de fiets die op de Fietscentrale werd binnengebracht gegraveerd, dan wordt de eigenaar schriftelijk uitgenodigd om zijn of haar rijwiel te komen terughalen. Ook na die uitnodiging reageren heel wat eigenaars niet. Van de 1.213 gegraveerde fietsen die vorig jaar werden opgehaald, werden er 726 door de eigenaars weer teruggehaald. Van de 3.390 niet-gegraveerde fietsen die op de Fietscentrale terechtkwamen, werden er 1.166 door de rechtmatige eigenaars weer opgeëist", geeft Vranckx nog mee. In de vernieuwde fietscentrale werken op dit ogenblik één administratief medewerker die de leiding heeft, vier administratief medewerkers en één politie-inspecteur. Behalve het ophalen van fietsen en het beheer ervan, staan zij in voor het openhouden van de Fietscentrale en het ontvangen van het publiek tijdens ruime openingsuren (elke werkdag in de namiddag, donderdagavond en zaterdagvoormiddag). Tijdens deze openingsuren kunnen mensen er ook terecht om hun rijwiel te laten graveren.