Natuurpunt pleit voor ‘robuuste valleien’ als antwoord op klimaatverandering

De Leibeek in Oud-Heverlee.
Vertommen De Leibeek in Oud-Heverlee.
Natuurpunt Oost-Brabant ijvert in hun meest recente publicatie voor ‘robuuste valleien’ als antwoord op de klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis. Dat zijn valleien waar water wordt opgevangen en gebufferd. “Door onze valleien effectief opnieuw te laten functioneren als plaatsen waar we water opvangen, het bufferen en zijn gang laten gaan, spelen we in op een aantal noden en problemen zoals droogte en wateroverlast”, zegt provinciaal gedeputeerde voor onder meer Leefmilieu en Waterlopen Bart Nevens (N-VA).

De valleien van onze provincie (zoals onder meer de Demervallei, Getevallei, Molenveekvallei, Groene Vallei, enzovoort) zijn essentieel voor de natuur. 

“De groenblauwe netwerken zijn van cruciaal belang. Ze bieden niet alleen een houvast voor onze natuur, maar zijn een onmisbare schakel in de strijd tegen de verdere verdroging. Het is van belang dat we ook de biodiversiteit ondersteunen én dat we onze natuur dichter bij de mensen kunnen brengen. Het herstel van de valleisystemen is een delicate opdracht, want bij hevige regenval bijvoorbeeld stroomt er heel wat vervuilde modder in de rivieren. Een totaalaanpak, zoals in dit project het geval is, is dan ook absoluut aangewezen om op lange termijn tot een duurzaam resultaat te kunnen komen”, vindt Nevens.

Toename verharde oppervlakte

De natuurlijke waterberging is in Vlaanderen sterk achteruitgegaan door de constante toename van verharde oppervlakte. Dat staat te lezen in de meest recente bevindingen van Natuurpunt Oost-Brabant. “Bovendien zijn de meeste waterlopen recht getrokken of ‘genormaliseerd’, de valleigebieden gedraineerd voor de intensieve landbouw en is de natuurlijke plantengroei die water kan ophouden en absorberen, verdwenen. Rivieren recht trekken om het water sneller af te voeren en steeds hogere dijken maken, zorgt enkel voor meer wateroverlast en modderstromen in steden en dorpen stroomafwaarts. De meeste winsten in het milderen en opvangen van de klimaatveranderingen liggen precies in natuurherstel en natuurontwikkeling in onze valleien en die te beschouwen als een samenhangend geheel. Robuuste valleien dus, waar ruimte gegeven wordt aan de rivier en de rivier over heel het complex periodiek buiten de oevers kan treden”, zo klinkt het bij Natuurpunt.

Rivieren mogen terug meanderen en overstromen in de natuurlijke overstromingsgebieden. Niet op een geïsoleerd perceel maar valleibreed, zoals vroeger gebeurde voor ze werden ingedijkt of rechtgetrokken

Natuurpunt

Meanderen en overstromen

Ruimte geven aan de rivier is synoniem van ruimte geven aan natuur en biodiversiteitsherstel. “Dat houdt in dat de rivieren terug mogen meanderen en opnieuw overstromen in de natuurlijke overstromingsgebieden. Niet op een geïsoleerd perceel maar valleibreed, zoals vroeger gebeurde voor ze werden ingedijkt, rechtgetrokken of ‘genormaliseerd’.  Geef dus ruimte aan de rivier met het wegnemen van de indijking, door hermeandering en ‘renaturering’ en beperk de waterberging niet tot kunstmatige opvangbekkens die natuurvernietigend zijn.  Klimaatbuffering en natuurontwikkeling gaan hand in hand. Dat vraagt om een gedurfde aanpak van natuurontwikkeling in de valleien, een aanpak die steeds dringender wordt nu de klimaatverandering zich doorzet”, besluit men bij Natuurpunt.
1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • david demedts

    dat vind ik nu eens een goeie manier van de dingen te bekijken. gaan met die banaan en herstel onze leefomgeving voor we zelf onder de zoden liggen. dikke duim, nu nog kunnen waarmaken.