Meer budget voor sportsubsidies

Stad Leuven en Tofsport maken in 2018 meer geld vrij voor de sportverenigingen. "Het totale subsidiebudget is verhoogd met 115.000 euro", verklaart schepen van sport Erik Vanderheiden (CD&V). "Het beschikbare budget voor vorming bedraagt vanaf 2018 25.000 euro. 40% van dit budget is voor erkende bijscholingen voor lesgevers, 40% voor de organisatie van opleidingen en/of vormingen en 20% voor erkende bijscholingen van bestuursleden. Vanaf 2018 wordt er eveneens 40.000 euro voorzien om topsport te ondersteunen. Naast bovenstaande subsidies biedt de stad Leuven uiteraard nog verschillende andere toelagen aan voor Leuvense sportverenigingen. Er is ook een nieuw apart erkenningsreglement opgesteld. Sportclubs die nog niet erkend zijn, kunnen dit digitaal aanvragen." Meer info: www.leuven.be/info-voor-sportclubs. (BMK)