Luc Sels in open brief over Reuzegom-zaak: “Werken aan vergeving betekent niet dat daders geen straf zouden krijgen”

De universiteit heeft gekozen voor een aanpak die steunt op zoeken naar betekenisgeving en herstel”
Vertommen De universiteit heeft gekozen voor een aanpak die steunt op zoeken naar betekenisgeving en herstel”
Luc Sels heeft opnieuw gereageerd op de kritiek over de manier waarop de universiteit de ex-leden van Reuzegom heeft aangepakt, na de mensonterende doop waarbij Sanda Dia het leven liet. In een open brief blikt de aangeslagen rector terug op ‘de zwartste bladzijde in de geschiedenis van onze universiteit’ en reageert hij op de kritiek en steun van de afgelopen week. “Werken aan vergeving betekent niet dat de ex-leden van Reuzegom geen (zware) straf zouden krijgen, die twee kunnen en moeten samengaan”, zegt de rector.

Er is veel gezegd en geschreven over hoe de KU Leuven is omgegaan met tucht en sanctie voor de ex-leden van Reuzegom na de doop waarbij Sanda Dia het leven liet. Na een reconstructie twee weken geleden hadden onder andere Rik Torfs en een 20-tal professoren weinig begrip voor de aanpak van de universiteit. Rector Luc Sels reageerde daarop dat ‘de ex-leden van Reuzegom opnieuw sanctioneren de toekomstige rechtszaak in gevaar brengt.’ Hij verduidelijkt nu in een open brief waarom die bepaalde beslissingen zijn genomen en reageert op de kritiek en steun van de voorbije dagen.

Ook nu was er die rilling en kwamen de tranen na het lezen van de reconstructie van de Reuzegomdoop

Rector Luc Sels

Reconstructie

De feiten in 2018 hebben rector Luc Sels naar de keel gegrepen en dat gebeurde opnieuw na de recente reconstructie. “Ook nu was er die rilling en kwamen de tranen”, zegt hij. “De Reuzegomdoop behoort tot de zwartste bladzijden in de geschiedenis van onze universiteit. Niemand begrijpt hoe een groep jongvolwassen mannen kan overgaan tot daden die aan foltering doen denken. Niemand kan het totale gebrek aan normbesef vatten. De lafheid. De hoogmoed. Die drang om te vernederen. Tot de dood erop volgt. Het totale gebrek aan gevoel voor menselijke waardigheid is ronduit weerzinwekkend. Het is ook beangstigend.”

“Natuurlijk begrijp ik goed dat wie voortgaat op de informatie van vandaag onze beslissingen van toen laks, zwak of fout vindt. En ja, ik heb de voorbije dagen veel geleerd uit allerlei opinies en reacties. Ze hebben kanten getoond die ik nog onvoldoende zag. Ze maken me beter in wat ik probeer te doen. Daar ben ik van overtuigd. Ze maken ons beter in waar de KU Leuven voor staat. Dank daarvoor, aan al wie me daar met oprechte bezorgdheid op aangesproken heeft en in bijstuurt”

Werken aan vergeving betekent niet dat zij geen straf zouden krijgen. Neen, het sluit evenmin een zware straf uit. Die twee kunnen en moeten samengaan

Rector Luc Sels

Tucht

“Hoe kunnen we, naast alle terechte afkeuring en begrijpelijk afgrijzen, ook de beklaagden nabij blijven als mensen die kunnen groeien en vergeving waard zijn? Deze vraag heeft ons geleid in de aanpak die we gevolgd hebben na die gruwelijke feiten”, zegt Rector Luc Sels. “Ik besef dat de universiteit en de maatschappij niet helemaal klaar zijn voor en met deze vragen. En u mag het weten, ik worstel er zelf mee. Maar vanuit mijn rol en vanuit onze opdracht om een kritische stem te zijn in de maatschappij moet ik u deze vraag stellen. Neen, werken aan vergeving betekent niet dat zij geen straf zouden krijgen. Neen, het sluit evenmin een zware straf uit. Die twee kunnen en moeten samengaan.”

“Tegelijkertijd roep ik u allen op om de trots op onze universiteit niet te laten varen”, zegt Sels. “Ik weet dat we nog een weg te gaan hebben, en dat geldt bij uitbreiding voor de maatschappij waar we deel van uitmaken. Ik weet dat we het werk aan inclusie, diversiteit en anti-discriminatie verder moeten aanscherpen, dat we het vorig jaar opgestarte werk aan de herziening van tuchtprocedures en gedragscodes moeten versnellen. De vele reacties van de voorbije dagen sterken me in die ambitie.”

De volledige open brief van rector Luc Sels is hier te lezen.