Lorin Parys kop van jut in dossier Al Ishaan-moskee. “Haatzaaierij naar moslimgemeenschap!”

Parys (N-VA) krijgt volle laag maar bijt van zich af

De stad Leuven geeft Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) het advies om de erkenning van de Al Ihsaan-moskee niet in te trekken. Dat raakte vorige week al bekend op de commissie Veiligheid maar sindsdien is de rust allesbehalve weergekeerd in het dossier. De discussie in de gemeenteraad van maandagavond was allesbehalve een voorbeeld voor een stad die zich profileert als open, verbonden en verdraagzaam.
Hoogoplopende discussies in de gemeenteraad in Leuven over de procedure die minister Homans opstartte om de erkenning van de Al Ihsaan-moskee eventueel in te trekken.
Vertommen Hoogoplopende discussies in de gemeenteraad in Leuven over de procedure die minister Homans opstartte om de erkenning van de Al Ihsaan-moskee eventueel in te trekken.

Sinds gisterenavond is het officieel: de stad Leuven is van mening dat Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) de erkenning van de Al Ihsaan-moskee in Leuven niet mag intrekken. Uit het onderzoek van de stadsdiensten en de Leuvense politie blijkt immers dat er geen enkele aanwijzing van salafisme is binnen de werking van de moskee. Minister Homans gaf in haar brief aan de stad Leuven nochtans aan er haar “vertrouwelijke informatie bereikte dat Al Ishaan gelinkt wordt aan onderwijsactiviteiten van een salafistische vereniging die mogelijks een risico vormt op de verspreiding van extremisme.” Probleem in de hele kwestie is dat –voorlopig althans- niemand beschikt over de concrete vertrouwelijke informatie van Liesbeth Homans en zij die het weten mogen het quasi zeker niet delen met anderen. 

Twee kampen

Al in de commissie Veiligheid van vorige week dinsdag werd duidelijk dat het om een bijzonder gevoelig dossier gaat met twee politieke kampen. Enerzijds sp.a, Groen, CD&V, PVDA en Open Vld die tegen de intrekking van de erkenning zijn en anderzijds Vlaams Belang en N-VA die pleiten voor de intrekking. Die tegenstelling ontaardde gisterenavond op de gemeenteraad in een discussie die geen toonbeeld van harmonie en verdraagzaamheid was maar eerder een ping pong-wedstrijd van wederzijdse verwijten en beschuldigingen. Kortom, de rede is totaal zoek in dit oververhitte dossier. Misschien was Rik Daems van Open Vld nog wel degene die het hoofd het meest koel kon houden. “Op basis van wat we vandaag weten, zou de intrekking van de erkenning de foute keuze zijn maar ik voeg er wel aan toe dat Open Vld die positie inneemt op basis van de feiten die vandaag op de tafel liggen want we weten niet op welke vertrouwelijke informatie minister Homans zich baseert”, klonk het.

Op basis van wat we vandaag weten, zou de intrekking van de erkenning de foute keuze zijn

Rik Daems, fractieleider van Open Vld
Rik Daems van Open Vld Leuven probeert het dossier over de Al Ihsaan-moskee zo nuchter mogelijk te bekijken op basis van de ondertussen bekende feiten.
Vertommen Rik Daems van Open Vld Leuven probeert het dossier over de Al Ihsaan-moskee zo nuchter mogelijk te bekijken op basis van de ondertussen bekende feiten.

De andere partijen –van links tot rechts- lieten geen kans onbenut om elkaar aan te vallen. Of met andere woorden: ze deden niet waar ze zelf over alle partijgrenzen heen voor pleiten, met name streven naar een harmonieuze samenleving met respect de eigenheid van de ander binnen de grenzen van de wet. Vooral Lorin Parys (N-VA) en minister Homans kregen de volle laag. “De overgrote meerderheid van de Leuvense gemeenteraad is gedegouteerd door de aanpak Homans en Parys. N-VA en Vlaams Belang samen in de hoek. De demarche van de N-VA werd gisteren grondig gefileerd en weggezet als vals mediagespin van het laagste soort”, laat Bert Cornillie (sp.a) bijvoorbeeld optekenen. 

Partijen met extremistische en vrouwonvriendelijke Schild en Vrienden-leden in hun rangen hebben geen recht van spreken

Line De Witte van PVDA Leuven

Line De Witte van PVDA liet ook geen twijfel bestaan over haar mening. “Partijen met extremistische en vrouwonvriendelijke Schild en Vrienden-leden in hun rangen hebben geen recht van spreken”, klonk het. Ook bij Groen grote verontwaardiging over het pleidooi van Parys. “De houding van N-VA is fundamenteel intellectueel oneerlijk. Men ‘framet’ erop los. Homans schiet met een bazooka op een klein stokje door te dreigen met intrekking”, aldus Magda Aelvoet (Groen). Partijgenoot en schepen David Dessers is het daar volmondig mee eens. “En de Leuvense N-VA-fractieleider blijft erop inbeuken. Hij beukt niet alleen in op de moskee. Hij beukt in op het kostbare en hoe dan ook fragiele door vele jaren heen opgebouwde harmonieus samenleven van meer dan 170 nationaliteiten en gemeenschappen in Leuven. Er zijn grenzen aan wat wij moeten pikken.” 

De vele insinuaties over geweld en slagen leidden tot gore, racistische en andere verwijtende Facebook-posts over moslims en andersdenkenden

Lothe Ramakers, fractieleider van sp.a
Lothe Ramakers van sp.a gaf Lorin Parys (N-VA) een stevige veeg uit de pan.
Vertommen Lothe Ramakers van sp.a gaf Lorin Parys (N-VA) een stevige veeg uit de pan.

Ook Lothe Ramakers van sp.a wierp zich met overtuiging in de strijd: “De vele insinuaties over geweld en slagen leidden tot gore, racistische en andere verwijtende Facebook-posts over moslims en andersdenkenden, inclusief collega politici. Dat de N-VA alles online liet staan, toont hoe smerig de strategie is.” Bij CD&V een gelijkaardig betoog met Carl Devlies (CD&V) die pleit om te bezinnen vooraleer te beginnen. Ook fractieleider Johan Geleyns had een persoonlijke boodschap voor Lorin Parys van N-VA. “De agressieve aanpak in dit dossier staat haaks op de waarden waarmee ik opgegroeid ben en komen helemaal niet overeen met jullie belofte om samen voor een beter Leuven te gaan. Herpak je!” 

Zeg tegen minister Homans dat ze zich vergist heeft en dat ze het beter zo kan laten

Fons Laeremans van CD&V

Partijgenoot Fons Laeremans had eveneens een advies voor de man die hij omschrijft als de Leuvense voorman van N-VA. “Stop met je te verliezen in details en doelbewust de essentie te vergeten. De minister beslist en het is aan de Leuvense voorman, toevallig ondervoorzitter, om haar op andere ideeën te brengen. Zeg haar dat ze zich vergist heeft en dat ze het beter zo kan laten”, klonk het streng. Uiteindelijk kwamen de meest verbindende tussenkomsten nog van moslims zelf en dat verdient de nodige waardering. “Stop met de haatzaaierij tegen de moslimgemeenschap. Laat moslims aan het woord en je zult horen dat ze net zoals andere mensen vertrouwen, vooruitgang en goed willen samenleven. Ik doe een omroep om het menselijke te zien en elkaar blijvend leren kennen. Waar wacht Homans op?”, besloot Mahsum-Aynur Er-Tasdemir in een emotioneel betoog.

Hete keuken

Lorin Parys zelf bleef rustig en gaf na de hevige discussie aan dat hij bij zijn standpunt blijft en dat er veel vragen onbeantwoord blijven in het dossier. Over de vele verwijten aan zijn adres zegt hij het volgende: “De ene dag ben je het standbeeld, de andere de duif. Als je niet tegen de hitte kan, moet je uit de keuken blijven. Ik neem de aanvallen op mijn persoon niet persoonlijk”, klinkt het. “Wat telt is dat we onverdraagzaamheid, of het nu racisme of religieus extremisme is, geen voet aan de grond laten krijgen in Leuven. Politieke correctheid mag er niet toe leiden dat we salafisme beginnen tolereren en dat is nu net wat het rapport van het stadsbestuur vaststelt...dat er in de moskee onderwijs werd verstrekt door een salafist. Ik zou exact dezelfde vragen stellen als het over een andere religie zou gaan. Dat heb ik al meermaals bewezen in het verleden, onder meer met een rabbijn die het over homo’s had. Ook toen aartsbisschop Léonard aids omschreef als een ‘immanente rechtvaardigheid’ heb ik meteen gereageerd. N-VA reageert op elke vorm van extremisme en zal het ook nooit aanvaarden. We moeten man en paard durven blijven noemen, net om te voorkomen dat er extremisme ontstaat. Het zou trouwens beter zijn als de Vlaamse wetgeving meer opties bood want nu is er enkel de keuze tussen de bevestiging of de intrekking van de erkenning van de moskee.”

Lorin Parys (N-VA) bleef zijn betoog naar eigen zeggen sereen verdedigen, ondanks de aanvallen op zijn persoon.
Vertommen Lorin Parys (N-VA) bleef zijn betoog naar eigen zeggen sereen verdedigen, ondanks de aanvallen op zijn persoon.

Politieke correctheid mag er niet toe leiden dat we salafisme beginnen tolereren en dat is nu net wat het rapport van het stadsbestuur vaststelt

Lorin Parys, fractieleider van N-VA

Bert Cornillie van sp.a neemt geen genoegen met die uitleg. “De nationalisten hebben getoond dat lawaai maken hen beter afgaat dan besturen voor iedereen. Toen Parys aangaf dat de Vlaamse wetgeving de minister beter meer opties gelaten had, ging het licht uit. Het is weer de schuld van de anderen. Zelf instaan voor de gevolgen van je daden…dat is ondertussen zo passé. Veel lef, weinig fond. Het kwaad is echter geschied: we zijn weer veel bezig geweest met discussies over mensen zonder tijd te maken voor mensen.” Eén ding is duidelijk in dit dossier: verdeeldheid boven verbinding en dat terwijl alle partijen, voor- en tegenstanders van de intrekking, pleiten voor dezelfde basisboodschap: een harmonieuze inclusieve samenleving in Leuven waar iedereen zich thuis kan voelen met respect voor elkaar binnen het gegeven wettelijk kader. 
8 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Johan Vransen

  Er is in België vrijheid van meningsuiting en godsdienst. Dus als ge salafisten toegang geeft tot België moet ge die vrijheid respecteren ofwel de ballen aan uw lijf hebben om hen terug te sturen.

 • Van de Wiele Marleen

  Dat is juist het probleem. Vroeger was Leuven een stad waar iedereen zuch veilig voelde. Iedereen praatte met iedereen ongeacht de herkomst. Nu voelen de echte Leuvenaars er zich minder en minder thuis. Maar dat mag niet geeegd worden.

 • Koen Sweeck

  Volgens Line Dewitte van PVDA hebben sommige partijen geen recht van spreken. Kan er iemand deze communiste eens uitleggen dat we hier niet aan Sovjet-democratie doen?

 • Christian Mommaerts

  voor iets anders dan haatdragerij en opstokerij is er geen plaats bij nva

 • jos theys

  De geschorste salafist is terug in Leuven, al wat hem ten laste gelegd werd is de schuld van de tolk, men heeft echter geen andere aangeduid.Dat zijn bevestigde feiten.De minister heeft zich vergist door advies te vragen. Als antwoord wordt ze gestenigd met de vloed aan verwijten die u hierboven lezen kan. Loven boven?