Leuven wordt baas over eigen data

Leuven wordt eigenaar van eigen data.
Foto rv Leuven wordt eigenaar van eigen data.
De stad Leuven wordt voortaan eigenaar van alle data die voortvloeien uit diensten die geleverd worden aan de stad. Het gaat onder meer over data van het openbaar domein zoals locaties van afvalcontainers en parkeerplaatsen en gegevens over de werking van de stad. Voordien had de stad daar geen toegang toe. “Nu zijn we opnieuw een stap dichter bij Leuven smart city”, klinkt het. Nu streeft de stad er ook naar om de data open te stellen voor burgers en bedrijven.

“In het verleden werden data, die verzameld werden door partners op vraag van de stad, niet altijd eigendom van de stad. Zo konden we bijvoorbeeld de data van het parkeergeleidingssysteem niet gebruiken. Dat was een gemiste kans en zal nu dus verleden tijd zijn”, vertelt schepen van ICT Thomas Van Oppens (Groen). “Met deze beslissing staan we opnieuw een stap dichter bij Leuven smart city”, klinkt het. 

Concreet gaat het over data van het openbaar domein zoals locaties van afvalcontainers, bomen, straatmeubilair, parkeerplaatsen en openbare toiletten. Maar ook over gegevens over de werking van de stad, zoals de drukte aan de loketten en in de bibliotheken en real-time gegevens zoals passanten-tellingen en mobiliteitsstromen. Kort gezegd: alle gegevens die door, over en in de stad worden verzameld.

Data openstellen voor grote publiek

In een volgend stadium wil de stad deze data vrij toegankelijk maken voor burgers, bedrijven en organisaties. “Uiteraard met respect voor GDPR en met uitzondering van bepaalde types data zoals persoonsgegevens”, zegt schepen Van Oppens. “Door onze data ook open te stellen voor burgers zorgen we voor meer transparantie. Bovendien kunnen innovatieve bedrijven en studenten zo met de data aan de slag en er vernieuwende producten en diensten mee ontwikkelen. Overheidsdata zijn verzameld met middelen afkomstig van de gemeenschap en komen dus in principe ook aan die gemeenschap toe.”