Leuven werkt aan bestuursnota, N-VA vraagt inspraak van oppositie

De transformatie van de Vaartkom, het Sluispark met zicht op Sint-Geertruiabdij.
Vertommen De transformatie van de Vaartkom, het Sluispark met zicht op Sint-Geertruiabdij.

Waar gaat Leuven de komende zes jaar naartoe? De nieuwe bestuursploeg werkt immers volop aan een nieuwe bestuursnota. Vandaag legde de stad in het Comeniusgebouw in Leuven haar toekomstplannen voor aan een driehonderdtal experten uit verschillende beleidsdomeinen.

Tijdens 30 inhoudelijke workshops werkten de experten, samen met het college van burgemeester en schepenen en verschillende medewerkers van de stad, aan de verdere verfijning en aanvulling van de voorlopige bestuursnota. De experten lieten hun licht schijnen over maatschappelijke vraagstukken van de stad zoals: hoe bouwen we verder aan ons duurzaam mobiliteitsbeleid, hoe kunnen we het ondernemerschap in Leuven stimuleren en hoe garanderen we de woonkwaliteit en betaalbaarheid voor iedereen? 

“De uitkomsten van deze denkdag zullen, samen met het werk van de stadsdiensten, vorm geven aan de toekomst van onze stad. We vinden het belangrijk om samen aan de toekomst te werken”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “Netwerken als Leuven MindGate en Leuven 2030 toonden al aan dat samenwerking écht loont. Inwoners, bedrijven, organisaties en kennisinstellingen zijn daarin vertegenwoordigd om van Leuven één van de meest welvarende, zorgzame en groene steden van Europa te maken. Ook op kleinere schaal zoals met Kom op voor je Wijk ondersteunt de stad initiatieven van inwoners”, vertelt Ridouani.

Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)
Vertommen Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Heel wat Leuvenaars zijn begaan met hun stad en bereid om mee te werken aan de verdere uitbouw ervan. Zoveel is duidelijk. “Vanaf mei lanceert het stadsbestuur onder de noemer van ‘Leuven, maak het mee!’ een online platform waar alle inwoners, bezoekers, studenten… hun mening kunnen geven en nieuwe ideeën kunnen aanbrengen om Leuven te verbeteren en te versterken. Op zondag 12 mei is elke Leuvenaar welkom op het inspiratiefestival. Een hele resem boeiende sprekers en Leuvense organisaties zetten de burger aan het denken over het Leuven van de toekomst”, besluit burgemeester Ridouani.

De N-VA is niet tevreden over ‘het gebrek aan participatie’. “De nieuwe bestuursmeerderheid SP.A-Groen-CD&V heeft de mond vol over participatie. Ze beloofden alle Leuvenaars te betrekken in het opstellen van de bestuursnota. Dat is een voornemen dat wij als N-VA graag ondersteunen. Maar in de praktijk blijkt dat enkel de meerderheid welkom is op de eerste inspraakdag. Dat is erg jammer want bijna 40% van de Leuvenaars stemde niet voor deze coalitie en kan zo zijn stem niet laten horen,” zeggen Lorin Parys en Zeger Debyser (N-VA).

Lorin Parys (N-VA)
Vertommen Lorin Parys (N-VA)

“De inspraak die het stadsbestuur voorop stelt, gebeurt in twee trappen: een inspraakdag voor professionelen op maandag 25 februari en een ‘inspiratiefestival’ in mei voor de burger. En inderdaad, begin februari verscheen een invulformulier op de webstek van de stad Leuven voor professionelen om zich in te schrijven voor één van de praattafels. We kregen snel bericht van enkele Leuvenaars met expertise in een specifiek domein, dat ze vlak na inschrijving een melding kregen, dat hun kandidatuur niet werd weerhouden. Uit een antwoord op een schriftelijke vraag bleek dat enkel door het stadsbestuur uitgenodigde experten welkom waren”, zegt gemeenteraadslid Zeger Debyser.

Zeger Debyser (N-VA).
Vertommen Zeger Debyser (N-VA).

“Wat wij ook erg jammer vinden is dat de inspraakdag open staat voor alle gemeenteraadsleden van de meerderheid, maar niet van de oppositie. Dat is vreemd want als je een stadsbreed project wil uitdenken en naar alle Leuvenaars wil luisteren, dan kan je moeilijk de stem van 40% van de Leuvenaars die een andere keuze maakten, negeren”, vindt fractieleider Lorin Parys.

Ridouani repliceerde dat het Comeniusgebouw slechts plaats biedt aan 300 aanwezigen en deze maximumcapaciteit al enkele dagen bereikt was. “De oppositiepartijen, net als elke Leuvenaar, zullen in een later stadium nog kans genoeg krijgen om hun zeg te doen”, aldus Ridouani. 
2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Maria Scheuts

    Rood en democratie rijmt niet, nergens ter wereld.

  • Neeck du Marais

    Laat me niet lachen. Inspraak en participatie zijn niet welkom en dus niet van toepassing bij de Leuvense Sissen. Ik ervaarde dat al 24 jaar!