Leuven fietsstad ... maar wij telden op 15 minuten 108 fietsers die niet in orde waren

Eén op drie fietsers in Leuven rijdt zonder licht.
Vertommen Eén op drie fietsers in Leuven rijdt zonder licht.
Het plan van de stad is duidelijk: Leuven moet de fietsstad bij uitstek worden. De voorbije jaren werd er hard gewerkt om het autoverkeer in de stad terug te dringen ten voordele van het fietsverkeer en het openbaar vervoer. Maar hoe veilig gedraagt de zwakke weggebruiker zich in het centrum? Onze redactie vatte een kwartier lang post langs één van de drukste fietsstraten in de stad en wat blijkt? Ruim één op de drie fietsers was reglementair niet in orde.

Nu de laatste ‘knippen’ van het circulatieplan zijn aangekondigd, zal er nog minder doorgaand autoverkeer in de Leuvense straten te vinden zijn. Uit cijfers van mei 2019 blijkt dat “het aantal fietsers in de binnenstad op weekdagen de voorbije drie jaar met 44% is toegenomen. Het aantal auto’s is met 19% gedaald ten opzichte van 2016", zei schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) twee weken geleden bij de aankondiging van de laatste drie ingrepen van het circulatieplan. Maar hoe veilig gedraagt de zwakke weggebruiker, die steeds meer deel uitmaakt van de binnenstad, zich eigenlijk in het centrum?

Enquête

Verkeersinstituut Vias publiceerde vorige week de Nationale VerkeersONveiligheidsenquête. Hieruit blijkt dat de fiets aan populariteit wint in Vlaanderen, maar dat er ook vaak heel onveilig gefietst wordt. Het aantal ongevallen waarbij fietsers betrokken waren, is de afgelopen jaren fors gestegen. “Dit kan deels verklaard worden door de toenemende populariteit van elektrische fietsen en speed pedelecs, maar ook omdat we roekeloos fietsen”, zegt verkeersinstituut Vias. Uit de enquête (waar 6.000 weggebruikers werden bevraagd) blijkt ook dat 51% van de bevraagden al eens de fiets genomen had nadat die gedronken had. Zo’n 43% gaf te kennen dat ze al eens fietsen in een straat met verboden rijrichting voor iedere bestuurder. Een kwart van de bevraagden gaf aan dat ze al eens fietsen zonder fietsverlichting en wel eens door een rood licht hebben gereden. Opvallende cijfers over de fietsers in Vlaanderen. Maar hoe zit het nu in fietsstad Leuven?

Leuven

Naar aanleiding van de laatste drie ingrepen van het circulatieplan, en de opvallende cijfers van deze enquête, vatte onze redactie een kwartier post aan één van de drukste (fiets)straten in het centrum: de Maria Theresiastraat. Tegen 18 uur was het valavond en liepen de lessen in het centrum ten einde, waardoor veel fietsers zich op de baan begaven. Na vijftien minuten het aantal fietsers bij te houden, kwamen wij uit op een aantal van 274 fietsers in totaal. Hiervan reden er 108 zonder voor- of achterverlichting, waaronder twee Deliveroo-koeriers. Snel gerekend was dus 39,4% van de fietsers reglementair niet in orde. Auto’s langs links of rechts voorbij steken zonder fietsverlichting aan was eerder regel dan uitzondering, wat voor gevaarlijke situaties zorgde. Toegegeven: het is een weinig wetenschappelijke steekproef, maar het zijn toch opvallende vaststellingen die in lijn liggen met de resultaten van de enquête van verkeersinstituut Vias, waar 25% van de bevraagden aangaf wel eens zonder fietsverlichting te rijden. We legden onze vaststellingen voor aan politiewoordvoerder Nicholas Del Piero.

Boetes

“Het fietsen zonder verlichting is een inbreuk van de eerste graad, waarop een onmiddellijke inning van 58 euro staat”, zegt politiewoordvoerder Nicholas Del Piero. In 2019 werden volgende pv’s uitgeschreven voor fietsers: 1.752 voor het fietsen in verboden richting of voetgangerszone, 1.239 voor fietsen zonder licht en 128 voor het negeren van het rode verkeerslicht. 

“Verkeersveiligheid en –leefbaarheid was en blijft een prioriteit voor politie Leuven. Daarbij gaat de aandacht naar het gedrag van alle soorten weggebruikers en de interactie tussen hen allemaal”, stelt Del Piero. “Spijtig genoeg leert de ervaring ons dat heel wat weggebruikers, of het nu voetgangers, fietsers of automobilisten zijn, de regels en mekaar enkel respecteren als er kans bestaat dat een overtreding geverbaliseerd wordt.”

In 2019 noteerde de politie van Leuven 1.661 verkeersongevallen waarbij een zwakke weggebruiker was betrokken, een toename van 88 geregistreerde ongevallen (+5,6%) in vergelijking met 2018. Bij 423 van deze ongevallen was minstens één zwakke weggebruiker betrokken (25,5%). Dat is een toename van 67 ongevallen tegenover 2018.

Meer dan één op drie fietsers in Leuven rijdt zonder licht.
Vertommen Meer dan één op drie fietsers in Leuven rijdt zonder licht.
Meer dan één op drie fietsers in Leuven rijdt zonder licht.
Vertommen Meer dan één op drie fietsers in Leuven rijdt zonder licht.
Meer dan één op drie fietsers in Leuven rijdt zonder licht.
Vertommen Meer dan één op drie fietsers in Leuven rijdt zonder licht.
Meer dan één op drie fietsers in Leuven rijdt zonder licht.
Vertommen Meer dan één op drie fietsers in Leuven rijdt zonder licht.
Meer dan één op drie fietsers in Leuven rijdt zonder licht.
Vertommen Meer dan één op drie fietsers in Leuven rijdt zonder licht.