Leuven betaalt anticonceptie terug aan alle leefloners

Bieke Verlinden (sp.a), voorzitter van Zorg Leuven, wil de drempel naar anticonceptie verlagen door een volledige terugbetaling aan leefloners van alle leeftijden.
Foto Vertommen Bieke Verlinden (sp.a), voorzitter van Zorg Leuven, wil de drempel naar anticonceptie verlagen door een volledige terugbetaling aan leefloners van alle leeftijden.
Zorg Leuven gaat anticonceptie terugbetalen aan leefloners van alle leeftijden. Tot op heden was dat enkel het geval voor mensen tot 25 jaar. “De kosten waren soms de reden om geen gebruik te maken van anticonceptie voor gezinnen die leven in een financieel precaire situatie. Onze aanpak verlaagt de drempel”, zegt voorzitter Bieke Verlinden (sp.a).

In Leuven kunnen in de toekomst alle leefloners rekenen op de terugbetaling van anticonceptie. Zorg Leuven is met die beslissing een voorloper in het debat over anticonceptie in gezinnen die leven in een moeilijke financiële situatie. “Soms zijn de kosten van anticonceptie de reden om er geen gebruik van te maken”, zegt Bieke Verlinden (sp.a), voorzitter van Zorg Leuven. “Voor mensen die het financieel moeilijk hebben, is die kost een drempel. Daardoor verloopt de gezinsplanning niet altijd zoals voorzien met soms nog meer financiële problemen tot gevolg. Zorg Leuven wil die drempel slopen door de anticonceptie terug te betalen aan alle leefloners. Tot op heden betaalde Zorg Leuven anticonceptie al terug voor leefloners tot 25 jaar maar we schrappen die leeftijdsgrens.”

De terugbetaling beperkt zich overigens niet tot de alombekende pil voor de vrouw. “We nemen een hele lijst van anticonceptiemiddelen mee in dit verhaal”, gaat Bieke Verlinden verder. “Ik denk bijvoorbeeld aan het spiraaltje. Condooms? Nee, het kan niet de bedoeling zijn dat elke leefloner in Leuven wekelijks langskomt om een doosje condooms op te halen bij Zorg Leuven. Dat wil niet zeggen dat condooms niet terug betaald kunnen worden in bepaalde gevallen zoals bijvoorbeeld als er sprake is van een seksueel overdraagbare ziekte. Er moet dan wel een medisch attest voorgelegd kunnen worden door de betrokken leefloner.”

Zorg Leuven wil met de afschaffing van de leeftijdsgrens het debat ook opentrekken en taboes bespreekbaar maken. “Soms worden mensen in een moeilijke financiële situatie doorverwezen maar wat heb je aan een doorverwijzing door een arts als je de aangereikte oplossing niet kan betalen? Niets! Zorg Leuven wil zoveel mogelijk mensen helpen bij geboortebeperking maar uiteraard is ons aanbod volledig vrijwillig. We gaan dus zeker niemand verplichten om een anticonceptiemiddel te gebruiken om gezinsuitbreiding te vermijden. Hoeveel jongeren we in het verleden financieel hielpen, kunnen we moeilijk achterhalen in de cijfers want die worden niet apart bijgehouden. De ervaring is dat deze steun slechts enkele keren per jaar werd toegekend. Door de huidige uitbreiding tot alle leeftijdscategorieën hopen we dat er ruimer gebruik van zal worden gemaakt”, besluit Bieke Verlinden van Zorg Leuven.
13 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Veerle Deblieck

  Men zou veel beter geld vrijmaken om mensen te sensibiliseren. Gewoon maar een ideetje van mij om de mensen duidelijk te maken dat kinderen op de wereld zetten ook verantwoordelijkheden en (financiële) verplichtingen met zich meebrengt. Dit i.p.v. op de gemeenschap te rekenen voor het voeden en kleden van de kroost.

 • patrrik versys

  Schaf het kindergeld af voor diegenen die niet bijgedragen hebben aan ons systeem, ze zullen dan wel twee keer nadenken voor ze "beginnen"

 • walter dierckx

  Het is te hopen dat men ook bekijkt wat ze met hun leefloon doen. Want in Leuven zal het ook wel zijn zoals op andere plaatsen. Wij kennen ook mensen die het met een klein inkomen moeten doen.er is geen geld voor bepaalde zaken maar wel voor drank te kopen alle dagen.

 • Charel Degroote

  Men heeft de burgemeester die men (niet) verkozen heeft. Ondertussen verrotten de bejaarden in de Leuvense rusthuizen want voor hen is er onvoldoende geld,en dus onvoldoende personeel, zorg, animatie, opvang, medemenselijkheid, enz. Maar die zijn niet mediageniek, kunnen zich niet weren en dus geen voer om politiek mee te scoren of de krant mee te halen.

 • Nawara nawashi

  Geen geld is ook geen sex. Werk eerst voor je kinderen op de wereld zet. Zo moeilijk is dat toch niet. Kan je niet werken, moet je ook geen sex hebben.