Leerlingen van De Wijnpers eren vermoorde cartoonisten met cartoons

Vertommen
Leerlingen van De Wijnpers hebben gisteren cartoons gemaakt om de vermoorde cartoonisten van Charlie Hebdo te herdenken. "Het was een spontaan initiatief van de zesdejaars Toegepaste Beeldende Kunst. Zij beseffen maar al te goed hoe belangrijk persvrijheid is voor onze samenleving", zegt Mario Kicken van De Wijnpers. Op het Ladeuzeplein speelde de universiteitsbeiaard dan weer muziek als tegengif tegen onverdraagzaamheid.

De aanslag op het Franse satirische blad Charlie Hebdo heeft iedereen diep geraakt in onze westerse samenleving. Ook in heel wat scholen stonden leerkrachten en leerlingen stil bij de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs. Zo ook in De Wijnpers in Leuven waar de klas van leerkracht Sofie Graus spontaan besloten om vandaag cartoons te maken om de vermoorde cartoonisten te eren. De zesdejaars van de richting Toegepaste Beeldende Kunst voelen zich gezien hun vakgebied uiteraard sterk verbonden met de slachtoffers van de terroristische aanslag.


"Uit solidariteit met de vermoorde cartoonisten maakten de zesdejaars van Toegepaste Beeldende Kunst inderdaad enkele cartoons", zegt Lut Lambert, directeur van De Wijnpers. "Zij beseffen als geen ander het belang om je uit te drukken via beelden." Ook Mario Kicken, PR-verantwoordelijke in De Wijnpers, steunde de actie van de leerlingen. "Elke leerling beleeft het drama in Parijs op een andere manier en dat zie je ook in de cartoons die ze maakten naar aanleiding van de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo. Ze zijn er echt mee bezig. De cartoons zijn daar de beste getuigen van. De leerlingen kwamen tot verrassende resultaten. De cartoons krijgen uiteraard een mooie plaats in onze tentoonstellingsruimte." U kan alle cartoons terugvinden via Facebook.


Ook heel wat politici toonden hun verontwaardiging in Leuven. Onder hen Marc Florquin, gedeputeerde voor Onderwijs. "Het was een donkere dag voor de persvrijheid. We leven allemaal mee met de slachtoffers en hun families na de moordpartij in Parijs." (BMK)

Vertommen
Vertommen
Vertommen