KU Leuven organiseert juni-examens zoveel mogelijk op haar campussen en verlengt examenperiode met een week

De KU Leuven
Vertommen De KU Leuven
De KU Leuven bereidt zich volop voor op de juni-zittijd. De universiteit gaat ervan uit dat studenten de examens op hun campus kunnen afleggen. Maar omdat de regels van social distancing gerespecteerd moeten worden en er dus meer ruimte nodig is, wordt de examenperiode met één week verlengd.

“Op basis van de informatie van wetenschappelijke experten besliste de KU Leuven om de juni-zittijd zoveel mogelijk te laten doorgaan op haar campussen”, laat de Leuvense universiteit weten. Maar omdat ook in juni nog steeds de regels van social distancing belangrijk blijven, zal de universiteit meer locaties voorzien. Op die manier worden er minder studenten in één auditorium samengebracht. Daarom wordt de examenperiode met een week verlengd tot 4 juli. Voor sommige opleidingsonderdelen opteert de universiteit wel voor online examens. 

Om studenten de kans te geven zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de examens, zullen de faculteiten in de laatste week van het semester zo weinig mogelijk nieuwe leerstof aanbieden. Zo komt er ruimte vrij voor vragensessies, oefeningen en interactie met docenten en begeleiders. De onderwijsactiviteiten worden volledig afgesloten op 23 mei. De daaropvolgende blokperiode tot 7 juni wordt zoveel mogelijk aangehouden.

Rector Luc Sels hoopt dat de bevestiging van de examenperiode de studenten motiveert om zich maximaal in te zetten voor hun studies.  “Ik besef heel goed dat dit niet altijd eenvoudig is in deze bijzondere omstandigheden. Daarom wil ik hen ook aanmoedigen om actief gebruik te maken van discussiefora om samen met hun medestudenten de leerstof te verwerken. Wie twijfelt of het moeilijk heeft kan terecht bij de ombudswerking of studiebegeleiders van de faculteit”, zegt de rector. “Ik roep alle studenten ook op om dreigende eenzaamheid of isolement te doorbreken door contact te zoeken met studiegenoten. Iedereen moet iedereen helpen in deze periode. Zo krijgen we een hechte KU Leuven-gemeenschap die ons allen sterker maakt”, aldus Luc Sels.

Verdediging masterproeven online

Mondelinge examens en presentaties van bijvoorbeeld masterproeven gebeuren wel online. Voor opleidingen met een belangrijk praktijkgedeelte, voornamelijk op masterniveau, werken de faculteiten nog een oplossing op maat uit. 

Studenten die fysiek niet aanwezig kunnen zijn, zoals uitwisselingsstudenten die niet kunnen reizen, wordt gezorgd voor alternatieve examenvormen. De KU Leuven werdt nu volop aan een nieuw examenrooster, dat ze hoopt tegen 30 april vast te leggen.