Kafka in de Leuvense rechtbank: “Wie gaat de gordijnen ophangen?”

De rolgordijnen op de diensten van het parket liggen stof te vergaren op een archiefkast.
Photo News De rolgordijnen op de diensten van het parket liggen stof te vergaren op een archiefkast.
In de rechtbank van eerste aanleg in Leuven wordt al weken intern gepalaverd over wie die verdomde rolgordijnen terug op hun plek zal hangen na de renovatie. Het is een pijnlijk voorbeeld van hoe nijpend het personeelstekort is binnen justitie en tot welke absurde situaties dit leidt.

Een groot deel van de ramen in het justitiepaleis aan het Ferdinand Smoldersplein werd het afgelopen jaar vervangen tijdens een grondige opknapbeurt. Om alles volgens plan te laten verlopen, werd intern zestien keer een verhuis op poten gezet. De medewerkers van het korps ‘Toezicht en Beheer’ sprongen toen telkens bij om al het bureaumateriaal en de kasten te verplaatsen. Dat was in 2019. 

Nu de renovatiewerken bijna achter de rug zijn, staan er terug heel wat klusjes te wachten. Maar sinds 1 januari heeft de FOD Justitie een nieuwe ondersteunende dienst ‘Facility en Safety’ in het leven geroepen om herstellingen allerhande uit te voeren. Bijgevolg verbiedt men vanuit Brussel dat de leden van ‘Toezicht en Beheer’ nog maar een nageltje in de muur kloppen. Maar de vacature van die nieuwe ‘technische medewerker’ raakt niet ingevuld. 

“Het klopt dat de installatie van binnenzonnewering een onderdeel is van het takenpakket van de gedeconcentreerde unit van New Infra. Dit wil echter niet zeggen dat het een taak is van de medewerkers Toezicht en Beheer. Deze taak is voorzien voor de technische medewerkers. Een functie waarvoor we momenteel nog geen kandidaat hebben gevonden voor de sectie Leuven”, klinkt de duidelijke boodschap vanuit Brussel.

Het ophangen van gordijnen is voorzien voor de technische medewerkers. Een functie waarvoor we momenteel nog geen kandidaat hebben gevonden voor de sectie Leuven

Boodschap vanuit brussel

Post verloren

En dat tot grote ergernis van velen. “En dan is er ook nog de postbedeling die achterop hinkt, waardoor stukken intern niet op hun bestemming geraken. De post blijft meer dan eens onbeheerd op straat staan. Dat was vroeger een taak voor de conciërge, maar die is met pensioen. Het onthaal is nu ook vaak onbemand. Zelfs een gordijn kan niet meer worden opgehangen. Daarvoor moeten we nu contact opnemen met Brussel en dan zouden zij volgens de procedure een privé-firma aanstellen, maar die informatie ontbreekt dus. Dat zijn kafkaiaanse toestanden”, klaagt een bron binnen de rechtbank aan. 

“Er is geen oplossing voorzien voor taken die vroeger door de medewerkers ‘Toezicht en Beheer’ wél werden uitgevoerd. Zij moeten enkel nog drie uur patrouilleren, de camerabeelden in het oog houden en zich ontfermen over de badges en de sleutels. In het kader van de renovatie zullen nog veel werkjes moeten uitgevoerd worden, maar de nieuwe facility-manager nu heeft zelfs geen bevoegdheid om een beslissing te nemen. Die rapporteert gewoon aan zijn chef. Dat is gewoon een extra filter die het proces bemoeilijkt. Het is een situatie die geldt voor alle rechtbanken. Ons personeelsgebrek is vrij groot. We hebben hier een bezettingsgraad van minder dan 80 procent. Men vult dat tekort in de rechtbanken sowieso maar aan tot 87 procent. Op de vacatures die worden uitgeschreven komt niemand af.” 

Er zijn recent een hele golf publicaties geweest voor alle rechtbanken. We weten nu al dat daar geen kandidaten uit zullen voortvloeien en de selectielijsten zijn volledig uitgeput

Bron bij de rechtbank

Geen kandidaten

“Er zijn recent een hele golf publicaties geweest voor alle rechtbanken. We weten nu al dat daar geen kandidaten uit zullen voortvloeien en de selectielijsten zijn volledig uitgeput. Die malaise is al drie jaar aan de gang”, zegt onze bron. “En de tekorten zullen het eerste jaar niet aangevuld worden. Het is niet onmogelijk om bijvoorbeeld iemand intern te verplaatsen, maar dan stelt er zich het probleem dat men werkt met andere computerprogramma’s. Zo zijn er binnen de rechtbank vier verschillende systemen en dat is niet evident om dat in een handomdraai te leren. Iedereen zit hier ondertussen op zijn tandvlees.” 

Het zal nog even duren vooraleer de rolgordijnen worden opgehangen.
Photo News Het zal nog even duren vooraleer de rolgordijnen worden opgehangen.